Junckerin investointirahasto sai meppien tuen

Parlamentti hyväksyi suurella enemmistöllä (464-131) keskiviikon mini-istunnossa komission ehdotuksen Euroopan strategisten investointien rahastosta (ESIR). Sen avulla on tarkoitus saada investointeja EU:n alueelle jopa 315 miljardin euron edestä. Se koostuu EU:n 16 miljardin euron ja  Euroopan investointipankin 5 miljardin euron takauksesta, yhteensä 21 miljardin euron siemenrahasta, jonka on tarkoitus houkutella jäsenmaiden ja yksityisten sijoittajien rahoja noin 15-kertainen määrä.

Parlamentti sai komission alkuperäiseen ehdotukseen joitain merkittäviä parannuksia. Yksi koski rahaston hallintoa ja erityisesti investointikomiteaa, joka päättää mitkä hankkeet saavat tukea rahastosta.  Parlamentti vaati, että komiteassa istuvat vain komissio ja Euroopan investointipankki (EIB), eivät yksityiset sijoittajat eivätkä jäsenmaiden edustajat. Parlamentti sai myös oikeuden hyväksyä komitean puheenjohtajan.

Hankkeiden valinta
Jäsenmaiden vastustuksesta huolimatta parlamentti lisäsi hankkeiden valintakriteereiksi muun muassa energiaunionin tukemisen, uusiutuvien energialähteiden suosimisen sekä energiatehokkuuden. Vihreiden vaatimuksesta valinnassa käytetään tulostaulukkoa, jonka avulla valikoidaan sellaiset hankkeet, joista kansalaiset, talous ja ympäristö hyötyvät pitkällä tähtäimellä, jotka esim. synnyttävät työpaikkoja. Energiamuodoista vanhentuneet hiili ja ydinvoima ja suuret infrastruktuurihankkeet saatiin suljettua kokonaan pois. Energiatehokkuutta lisätään muun muassa julkisten rakennusten (koulujen, päiväkotien jne.) korjaushankkeiden kautta.

Ei uutta rahaa
Vihreä ryhmä vaati rahaston pohjalle uutta rahaa, ei niin, että otetaan olemassa olevista EU-hankkeista. 8 miljardin takuusosuus otetaan kuitenkin suoraan EU:n budjetista, kolme miljardia euroa monivuotisen rahoituskehyksen marginaaleista ja viisi miljardia euroa tutkimus- ja kehitysvaroista (Horisontti 2020) sekä Verkkojen Eurooppa (CEF) -ohjelmasta. Investointirahastoa on tarkoitus käyttää korkean riskin hankkeisiin, joihin muutoin on vaikea saada rahoitusta. Riski kannetaankin nyt EU:n budjettivaroilla eli veronmaksajien taskusta.

Eurooppa tarvitsee investointeja säästötoimien sijaan ja yksityinen sektori on saatava tähän mukaan. Nyt on toivottava, etteivät riskit realisoidu, ja että rahasto onnistuu tuomaan luottamusta markkinoille, niin että Eurooppa saadaan uuteen kestävään kasvuun.

Katso myös blogi 27.11.2014
Junkerin investointisuunnitelma jättää paljon kysymyksiä

Komission tiedote ESIRistä 13.1.2015
Komissio esittää Euroopan strategisten investointien rahaston perustamista 315 miljardin euron investointiohjelman toteuttamiseksi

 

 

Facebook
Twitter
WhatsApp