Heidi Hautala Kambozhaan, Etelä-Koreaan ja Nepaliin

Kehitysministeri Heidi Hautala matkustaa Kambodzhaan, Etelä-Koreaan ja Nepaliin 26.11.-7.12. Matkan aikana Hautala osallistuu Ottawan jalkaväkimiinasopimuksen kokoukseen Phnom Penhissä ja korkean tason avun tuloksellisuuskokoukseen Busanissa. Lisäksi hän vierailee Suomen pitkäaikaisessa kumppanimaassa Nepalissa.[:]

Matkan aluksi kehitysministeri Heidi Hautala johtaa Suomen valtuuskuntaa Ottawan jalkaväkimiinakieltoa koskevan sopimuksen osapuolikokouksessa Kambodzhassa 28.11.-2.12. Kokouksessa Hautala kertoo Suomen liittymisestä sopimukseen. Eduskunta hyväksyi Suomen liittymisen tänään perjantaina.

Ottawan sopimus kieltää jalkaväkimiinojen käytön, kehityksen, tuotannon, hankinnan, varastoinnin ja kuljetukset ja velvoittaa jäsenmaita tuhoamaan olemassa olevat jalkaväkimiinavarastot. Lisäksi sopimus velvoittaa jäsenmaita osallistumaan miinanraivaukseen ja miinauhrien tukemiseen. Suomi on tukenut humanitaarista miinatoimintaa jo ennen liittymistään sopimukseen.

Kambodzhassa ministeri Hautala tapaa myös paikallisten ja kansainvälisten ihmisoikeusjärjestöjen edustajia ja tutustuu Suomen tukemaan maarekisteröintihankkeeseen.

Phnom Penhistä ministeri Hautala siirtyy Etelä-Korean Busaniin, missä järjestetään 29.11.-1.12. kehitysyhteistyön tuloksellisuutta käsittelevä korkean tason kokous. Ministeri johtaa Suomen valtuuskuntaa. Busanissa arvioidaan, kuinka avun tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden parantamisessa on edistytty ja päätetään tulevista toimenpiteistä. Yksi kokouksen keskeisistä tavoitteista on saada niin sanotut nousevat taloudet – kuten Kiina, Intia ja Brasilia – noudattamaan samoja pelisääntöjä perinteisten avunantajien kanssa. Kokoukseen osallistuu laaja joukko avunantajia, kumppanimaita, kansainvälisiä järjestöjä ja yksityisen sektorin toimijoita.

Kokouksen aikana ministeri Hautala osallistuu muun muassa vammaiskysymyksiä käsittelevään sivutapahtumaan, jonka Suomi järjestää yhdessä Yhdysvaltojen kehitysapuviraston USAIDin kanssa. Tilaisuudessa esiintyy myös Signmark.

Busanista ministeri Heidi Hautalan matka jatkuu Nepaliin 2.-6.12., missä hän tutustuu Suomen ja Nepalin väliseen yhteistyöhön opetus- ja luonnonvarasektoreilla sekä ihmisoikeuksien, rauhanprosessin ja demokratian edistämiseen tähtäävissä hankkeissa. Vierailunsa aikana ministeri Hautala tapaa muun muassa Nepalin pää-, ulko-, valtiovarain- ja opetusministerit sekä kansallisen ihmisoikeuskomission johtajan ja kansalaisjärjestöjen edustajia. Hän tutustuu myös vähemmistöjen kuten dalitien ja maassa asuvien tiibetiläisten asemaan.

Ministeri Hautalan vierailu ajoittuu Nepalin kehityksen kannalta kiinnostavaa aikaan. Marraskuussa 2011 maan rauhanprosessissa tapahtui läpimurto, kun pääpuolueet pääsivät sopimukseen maolaississien integroimisesta yhteiskuntaan. Samalla sovittiin myös maolaisten haltuun ottamien maa-alueiden palauttamisesta, maolaisten aseiden luovuttamisesta hallitukselle sekä uudesta apupaketista konfliktin uhreille. Sopimus sisälsi myös tärkeän päätöksen totuus- ja sovintokomission sekä kadonneitten henkilöiden etsintäkomission perustamisesta. Matkansa aikana Hautala keskustelee sopimuksen toimeenpanoon liittyvistä kysymyksistä.

Aasian-matkansa päätteeksi kehitysministeri Heidi Hautala pysähtyy Intiassa Delhissä, missä hän osallistuu Suomen suurlähettilään järjestämälle itsenäisyyspäivän vastaanotolle 6.12.

Lisätietoja: ministeri Heidi Hautalan lehdistöavustaja Milma Kettunen, puh. 09 1605 6435, 040 522 9869, etunimi.sukunimi@formin.fi

(Tiedote on julkaistu ulkoministeriön formin.finland.fi -sivuilla 25.11.2011.)

Facebook
Twitter
WhatsApp