Heidi Hautala EU-Russia Centren perustajajäseneksi ja kunniavarapuheenjohtajaksi

UUSI TUTKIMUS VENÄLÄISTEN ASENTEISTA: VENÄLÄISET EIVÄT PIDÄ ITSEÄÄN EUROOPPALAISINA, EIVÄT TUNNE DEMOKRATIAA JA OVAT HUOLISSAAN IHMISOIKEUKSIEN TOTEUTUMISESTA

Riippumattoman yleiseurooppalaisen organisaation EU-Russia Centren julkaiseman tutkimuksen mukaan venäläisten mielipiteet demokratiasta ja Venäjän paikasta Euroopassa vaihtelevat suuresti. Voices from Russia: Society, Democracy and Europe -tutkimuksen tulokset julkaistiin 6.2. Brysselissä. Mukana tilaisuudessa oli myös EU-Russia Centren perustajajäseneksi kutsuttu kansanedustaja Heidi Hautala.

Tutkimuksen toteutti johtava venäläinen tutkimuslaitos Levada Center. Tutkimusta varten haastateltiin 1600 henkilöä Venäjällä vuoden 2006 lopussa. Yhteenveto alkuperäisistä tutkimustuloksista englanniksi on tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa.

Muutamia poimintoja tutkimustuloksista:

Venäjä ja Eurooppa:

– Suurin osa venäläisistä (71 prosenttia) ei pidä itseään eurooppalaisina
– Miltei puolet pitää EU:ta potentiaalisena uhkana Venäjälle ja sen talouden ja teollisuuden riippumattomuudelle
– Kolmasosa näkee Euroopan naapurina ja kumppanina, jonka kanssa Venäjän pitäisi kehittää yhteistyötä; puolet tästä joukosta ajattelee Euroopan näkevän Venäjän samalla tavalla
– Noin puolet uskoo, että eurooppalaisesta demokratiasta ja kulttuurista löytyy jotain hyödyllistä Venäjälle
– Miltei yksi kolmasosa uskoo, että länsimainen demokratia ei sovi Venäjälle

Demokratia ja vastuu:

– 65 prosenttia venäläisistä ei osaa tarkalleen kuvailla, mitä demokratia tarkoittaa
– 27 prosenttia sanoo, että Venäjä ei ole koskaan ollut demokratia
– Yksi kolmesta uskoo, että Neuvostoliiton aikainen hallintojärjestelmä oli parempi
– Yli neljäsosa vastaajista sanoo, että demokratia on oikeudenmukainen hallintojärjestelmä
– Kolmasosa sanoo, että nyky-Venäjä on demokratia, neljäsosa pitää nykyisestä hallintomuodosta
– 94 prosenttia sanoo, että heillä on vähän tai ei yhtään mahdollisuutta vaikuttaa siihen, mitä maassa tapahtuu
– Suuri enemmistö (82 prosenttia) tuntee olevansa vähän tai ei yhtään vastuussa siitä, mitä Venäjällä tapahtuu

Oikeusvaltio ja ihmisoikeudet:

– Kolmasosa on huolissaan vakavista ihmisoikeusrikkomuksista
– Vain 8 prosenttia on sitä mieltä, että oikeusjärjestelmä on täysin itsenäinen, eikä hallituksen valvonnassa tai korruptoitunut (31 prosenttia ei vastannut tähän kysymykseen)
– Suurin osa ei tunne lain suojelevan heitä (68 prosenttia)
– Kaksi kolmasosaa uskoo viranomaisten ja valtion virkamiesten olevan lain ulkopuolella (60 prosenttia)
– Vain 4 prosenttia uskoo yksityisen omaisuuden olevan turvassa
– Yli puolet (56 prosenttia) uskoo, että oikeuslaitoksen pitäisi olla täysin tai osittain hallituksen valvonnassa
Lisätietoja tutkimuksesta ja EU-Russia Centrestä:

sähköposti: info@eu-russiacentre.org
internet: www.eu-russiacentre.org

Facebook
Twitter
WhatsApp