Hautala: ”Ihmisoikeuksia edistettävä ulkopolitiikassa johdonmukaisesti ja luovasti”

Kehitysministeri Heidi Hautala osallistuu parhaillaan ulkopoliittiseen keskusteluun Kultarannassa. Ministeri Hautala ihmettelee presidentti Niinistön näkemyksiä siitä, että kaupan tulisi mennä ihmisoikeuksien edelle sekä siitä, että kehityspolitiikan ja yhteistyön puolella ihmisoikeuksista oltaisiin hiljaa.

“Heti ensitöikseni nostin ihmisoikeudet kaiken kehityspolitiikkamme ja -yhteistyön keskiöön. Työn lähtökohtana on siis ihmisoikeuksien edistäminen – ei hiljaisuus. 

[:]Ongelmat nostetaan jatkuvasti esille meiltä apua saavien maiden kanssa, monin erilaisin tavoin. Presidentti ei ehkä ole ehtinyt seurata kehityspolitiikan ja -yhteistyön puolella tehtyjä uudistuksia”, ministeri toteaa.

Kehitysyhteistyöllä tuetaan lähtökohtaisesti kaikista heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä ja heidän mahdollisuuksiaan vaikuttaa omaan elämäänsä sekä yhteiskunnan kehitykseen. Tarpeeseen on vastattu myös EU:ssa, jonka kehityspolitiikan ja -yhteistyön kärjeksi on nostettu ihmisoikeudet. Kaupasta taas usein hyötyy kapea eliitti eivätkä kaikkein köyhimmät.

Hautala muistuttaa, että valtioneuvoston viime viikolla hyväksymässä Team Finland -strategiassa korostetaan yritysvastuuta. Strategiassa mm. luvataan koulutusta, joka kattaa laajasti kansainväliseen talouteen ja yritysten kansainvälistymiseen liittyviä kysymyksiä, kuten yritys- ja yhteiskuntavastuu.

Ulkoministeriössä on juuri hyväksytty ihmisoikeusstrategia, joka ohjaa kaikkea ulkopolitiikkaa, myös taloudellisia ulkosuhteita. Strategian mukaan Suomen kauppapoliittinen linja korostaa kaupan vapauttamista ja kansainvälisen kaupan sääntelyn syventämistä ja laajentamista, tavalla joka tukee ihmisoikeustavoitteiden edistämistä. Tavoitteena on suomalaisten yritysten toimiminen edelläkävijänä yhteiskuntavastuussa. Hautalan mukaan nykymaailmassa ulkopolitiikan lähtökohtana ei voikaan olla vain suomalaisten yritysten etu:

“Ihmisoikeuksia on edistettävä kaikessa ulkopolitiikassa johdonmukaisesti ja luovasti. Jos toinen käsi ei tiedä mitä toinen tekee, niin lopputulos ei voi olla kokonaisuuden kannalta hyvä. Lisäksi ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion edistäminen on myös yritysten etu: selkeässä ja ennustettavassa ympäristössä niidenkin on helpompi toimia.”

Ministeri Hautala nosti Kultarannan ulkopoliittisessa keskustelussa esille ulkopolitiikan painopisteisiin ja resursseihin laajemminkin liittyvän priorisoinnin ja johdonmukaisuuden tärkeyden. On turhaa puhua resursseista tai vaikuttavuudesta, jos yhdellä politiikan alalla tehdään tyhjäksi toisen politiikan alan ponnisteluja, Hautala totesi. Hän viittasi myös yleisemmin arvojen edistämiseen ulkopolitiikassa:

“Jotkut tahot ovat nähneet turvaneuvostokampanjamme tappion syyksi liian naisten aseman korostaminen. Tämän perusteella vedetty johtopäätös, ettei tasa-arvosta jatkossa pitäisi puhua. Päinvastoin! Jos naisten asemaa painottamalla todella häviää turvaneuvostovaalin, tarvitaan maailmassa lisää töitä tasa-arvon edistämisessä. Toinen asia on, mikä tapa ja tyyli tuottavat parhaat tulokset. Saarnaaminen ei kannata, mutta on tärkeää, ettei ongelmista vaieta.”

Lisätiedot: Ministeri Hautalan lehdistöavustaja Milma Kettunen, 040 5229869, etunimi.sukunimi@formin.fi

 

Vihreiden tiedote 17.6.2013)

Facebook
Twitter
WhatsApp