Hassi ja Hautala tuomitsevat Unkarin Gay Pride – tapahtuman kieltämisen

Budapestin poliisipäällikkö on päättänyt peruuttaa Budapestin Gay Pride 2011 -tapahtuman luvan väittäen sen “häiritsevän liikaa liikennettä”. Aiempina vuosina tämä seksuaalivähemmistöjen oikeuksia puolustava tapahtuma on pidetty. Tällä kertaa järjestäjät olisivat halunneet protestoida myös Unkarin kiisteltyä medialakia vastaan ja anoivat lisälupaa kokoontumiseen parlamentin edustalla. Pyynnön jälkeen viranomaiset kielsivät koko tapahtuman. Samaa medialakia on arvosteltu ankarasti Euroopan parlamentissa ja myös komissio selvittää, rikkooko medialaki EU-lainsäädäntöä. [:]

–  Ei voi mitenkään hyväksyä, että EU:n puheenjohtajamaa kieltää Gay Priden. Olisin luullut, että kohu medialaista olisi muistuttanut Orbania yhteisistä eurooppalaisista arvoistamme. Pyrkimykset rajoittaa tiedonvälityksen vapautta ja kansalaisten oikeutta ilmaista mielipiteensä näyttävät kuitenkin vain laajenevan Unkarissa, sanoo Euroopan parlamentin ihmisoikeusalivaliokunnan puheenjohtaja Heidi Hautala.
 
– Orban on luvannut, että Unkari korjaa medialakia, jos komissio osoittaa sen olevan ristiriidassa EU-lainsäädännön kanssa.  Miksi sitten perinteeksi muodostunut kansalaisoikeustapahtuma kielletään, kun siinä halutaan ottaa esille tämä sama paljon arvosteltu medialaki, Hautala kysyy.
 
– Unkarin päämisteri Viktor Orban ja hänen Fidezs-puolueensa kuuluvat Euroopan kansanpuolueeseen –  toisin sanoen samaan poliittiseen perheeseen kuin Suomen  Kokoomus.  Fideszin ja Kokoomuksen mepit kuuluuvat Euroopan Parlamentissa samaan puolueryhmään, EPP:hen. Kokoomusta edustava Suomen ulkoministeri Stubb on avannut Gay Priden ja toiminut tapahtuman suojelijana – kuten itsekin olen.  Herää kysymys, mitä arvoja Euroopan kansanpuolue todellisuudessa ajaa, toteaa Euroopan parlamentin jäsen Hassi. 
 
Euroopan parlamentti keskustelee huomenna keskiviikkona komission kanssa Unkarin medialaista ja äänestää päätöslauselmasta sitä koskien torstaina. Vihreät, liberaalit, sosialistit ja vasemmistoryhmä GUE ovat jättäneet yhteisen päätöslauselmaesityksen, joka tuomitsee Unkarin medialain ja vaatii komissiolta pikaisia toimia, jotta esitys saadaan EU-lainsäädännön mukaiseksi. Päätöslauselma peräänkuuluttaa myös tiedotusvälineiden vapautta koskevaa erillistä direktiiviä.

Facebook
Twitter
WhatsApp