EU:s biståndspengar till militära projekt

EU-kommissionen presenterade i dag förslag om samarbete med tredje länder kring reformer av säkerhetssektorn. En kontroversiell del av förslagen handlar om att omfördela delar av EU:s biståndspengar till militära projekt i tredje länder. Europaparlamentarikerna Heidi Hautala och Bodil Valero från Miljöpartiet i Sverige menar att det vore skandalöst.

“Vi motsätter oss att medel som har öronmärkts för fredsarbete och fattigdomsbekämpning ska kunna användas för militära syften i strid med regelverken. EU-kommissionen har gett efter för trycket från vissa medlemsländer och den höga representanten Mogherini och struntat i de rättsliga grunderna för hur biståndsmedel får användas. Det här skulle bli ett oroande prejudikat över vad EU:s budget kan användas till”, säger Bodil som sitter i utrikesutskottet.

Enligt förslaget ska biståndspengar kunna användas till militär träning, utrustning, infrastruktur och andra militära tjänster.
“Biståndsanslagen är redan hårt ansträngda. Mycket går i dag till att hantera flyktingsituationen. Med detta förslag vill man även ta av biståndet till militära ändamål. Flyktingsituationen visar att mer behöver göras för att motverka orsakerna till att folk flyr, som till exempel att bekämpa fattigdom. Dagens förslag från kommissionen går i helt fel riktning, säger Heidi som sitter i utvecklingsutskottet.

De gröna i Europaparlamentet kommer att arbeta för att få ihop en majoritet som motsätter sig förslaget.

Facebook
Twitter
WhatsApp