Brexit-neuvotteluiden seuraava vaihe lähestyy

Euroopan parlamentti äänesti juuri sen puolesta, että Brexit-neuvotteluissa voidaan edetä seuraavaan vaiheeseen: neuvottelemaan EU:n ja Iso-Britannian tulevasta suhteesta ja kauppapolitiikasta. Valtionpäämiehet eli Eurooppa-neuvosto kokoontuu käsittelemään asiaa loppuviikolla.

Parlamentti äänesti vain siitä, onko neuvotteluissa tapahtunut riittävää edistystä seuraavaan vaiheeseen siirtymiseksi. Tämä ei siis tarkoita, että kaikesta on sovittu – päinvastoin: sitoumuksista ja vastuista on päästy yleisellä tasolla yhteisymmärrykseen, mutta varsinainen työ on vasta edessä. Parlamentti tekee päätöksen lopullisen erosopimuksen sisällöstä vasta myöhemmin.

Vihreille ensisijaista on ollut kansalaisten oikeuksien varmistaminen: muista EU-maista kotoisina olevia kansalaisia asuu Britanniassa noin kolme miljoonaa. Tämän lisäksi epävarmuudessa tulevasta elää valtavasti puolisoita, lapsia ja muita läheisiä.

Neuvottelujen onnistumiseksi Iso-Britannian tulee kuitenkin osoittaa, että se käy neuvotteluja pitää kiinni jo sovituista sitoumuksistaan. Brexit-ministeri David Davisin esittämät kommentit siitä, että neuvottelujen ensimmäinen vaihe oli pelkkä ”aiejulistus” varsinaisen sitoumuksen sijaan, rapauttavat luottamusta neuvottelevien osapuolien välillä. Ilman luottamusta neuvottelut ovat tuomitut epäonnistumaan.

Neuvottelujen toisesta vaiheesta on tulossa vielä ensimmäistä vaihetta huomattavasti haastavammat: vasta nyt mennään todellisen sopimuksen sisältöön. Neuvotteluissa eteenpäin siirtyminen on kuitenkin erityisen tärkeää juuri tästä syystä: kauppapolitiikkaa koskevat neuvottelut tekevät Brexitin negatiiviset vaikutukset konkreettisesti näkyviksi ihmisille heidän päivittäisessä elämässään.

Toisessa vaiheessa ratkaistaan myös kansalaisten oikeuksia koskevat aivoimet kysymykset. Vihreät/EFA-ryhmä tekee kaikkensa, jotta kaikkien kansalaisten, myös vammaisten ja esimerkiksi hoivatyön takia työvoiman ulkopuolia olevien ihmisten, oikeudet turvataan.

Facebook
Twitter
WhatsApp