Avoimuutta yritysten hallintoon ja verotukseen

Parlamentin oikeusasioiden valiokunnassa äänestettiin tänään osakkeenomistajien oikeuksia koskevasta direktiiviehdotuksesta. Tavoitteena on lisätä yritysten hallinnoinnin avoimuutta ja vahvistaa osakkeenomistajien asemaa, niin että omistajat voivat jatkossa vaikuttaa mm. yrityksen johdon palkitsemiseen.

Valiokunnan enemmistö kannatti vihreiden ehdotusta lisätä yritysverotuksen läpinäkyvyyttä maakohtaisen raportoinnin avulla. Yrityksiä vaadittaisiin paljastamaan myyntiluvut, työntekijäkulut, voitot, verot ja aineelliset investoinnit niissä Euroopan maissa, joissa ne toimivat.

EU:n talous menettää vuosittain 1 000 miljardia euroa siellä toimivien yritysten verovälttelyn ja –kierron vuoksi. Luxleaks-paljastusten on johdettava todellisiin muutoksiin. Maakohtainen raportointi on merkittävä keino päästä perille yritysten rahavirroista ja eri EU-maiden veropäätöksistä.

Parlamenttiin perustettiin aiemmin keväällä vihreiden ehdotuksesta erityisvaliokunta TAXE, joka tutkii eri maiden yritysten kanssa tekemiä verotussopimuksia. Parlamentti on omalta osaltaan pistänyt toimeksi. Paine kohdistuukin nyt komissioon ja jäsenmaihin, joiden on osoitettava, että niillä on oikeasti tahtoa tukkia veronkierto.

Nyt valiokunta antoi parlamentin esittelijälle luvan aloittaa neuvottelut lopullisesta direktiivistä komission ja neuvoston kanssa.

Facebook
Twitter
WhatsApp