Vastaukset Animalian ja Suomen eläinsuojeluyhdistysten liiton kysymyksiin

1. Elävien teuraseläinten kuljetusajalle ei ole Euroopan Unionissa
määrätty maksimikestoa. Tulisiko Euroopan Unioniin määrätä kahdeksan
tunnin maksimiaika teurastettavien eläinten kuljetuksille?

Heidi Hautala: KYLLÄ[:]

2. Tulisiko elävien teuraseläinten kuljetukset kieltää EU:sta sen
ulkopuolelle eläinsuojelusyistä?

Heidi Hautala: KYLLÄ

3. Tulisiko EU:n eläintuotannolle jaettavia maataloustukia suunnata
erityisesti eläinten hyvinvointia parantavaan tuotantoon?

Heidi Hautala: KYLLÄ

4. Karjankasvatus edistää ilmastonmuutosta enemmän kuin
maantieliikenne koko maailmassa. Tulisiko kasvispainoitteisen
ruokavalion edistäminen ottaa merkittäväksi osaksi EU:n
ilmastopolitiikkaa?

Heidi Hautala: KYLLÄ

5. Suomessa vaaditaan, että teuraseläimet on tainnutettava ennen
verenlaskua tai uskonnollisissa teurastuksissa samanaikaisesti
verenlaskun aloittamisen kanssa. Tulisiko vaatia, että kaikki EU:ssa
teurastettavat eläimet on tainnutettava ennen teurastusta tai
vähintään yhtä aikaa sen kanssa (ns. rituaaliteurastukset)?

Heidi Hautala: KYLLÄ

6. EU-maista Iso-Britannia sekä Itävalta ovat lainsäädännöllä
kieltäneet turkistarhauksen maassa. Tulisiko turkistarhaus kieltää
kaikissa EU:n jäsenvaltioissa?

Heidi Hautala: KYLLÄ

7. Uusi koe-eläindirektiivi ei todennäköisesti tule sisältämään täyttä
kieltoa apinoiden käytölle koe-eläiminä, vaikka parlamentin jäsenten
enemmistö kannatti apinakokeista luopumista äänestyksessä syksyllä
2007. Tulisiko apinoiden käyttö koe-eläiminä kieltää EU:ssa kokonaan?

Heidi Hautala: KYLLÄ

8. Tulisiko EU:n suunnata lisääntyvässä määrin rahoitusta eläinkokeita
korvaavien menetelmien kehittämiseen ja käyttöönottoon ?
Heidi Hautala: KYLLÄ

9. Euroopan Unionista puuttuu yhtenäinen lemmikkieläinten kohtelua ja
hyvinvointia koskeva lainsäädäntö. Tulisiko tällainen luoda Euroopan
Unioniin?

Heidi Hautala: KYLLÄ

10. Laittomasta rajojen yli kuljetettavat ja myytävät eläimet ovat
sekä eläinsuojeluongelma että aiheuttavat tautiriskejä. Tulisiko
lemmikkieläinten laittomaan kauppaan puuttua nykyistä tiukemmin?

Heidi Hautala: KYLLÄ

Facebook
Twitter
WhatsApp