Maailmanpankin vuosikokouksessa: poimintoja perjantailta

Päivän aikana Heidi Hautala tapasi useita Maailmanpankin johtavia virkamiehiä sekä Yhdysvaltain kehitysyhteistyöviraston USAIDin edustajia.[:]

wb-yleiskokous1

Maailmanpankin vuosikokouksen täysistunnossa pankin pääjohtaja Robert Zoellick painotti muun muassa sukupuolten tasa-arvon luovan kehitystä ja edistävän taloutta. Työn tuottavuus voisi nousta 25 prosentti, mikäli tasa-arvo toteutuisi.

Ilmastonmuutosta ja kehitystä koskevassa ministerikeskustelussa Heidi Hautala piti puheenvuoron ja painotti ilmastonmuutoksen vaikuttavan enemmän naisiin.

wb-von-t

Varapääjohtaja Axel Van Trotsenburgin kanssa Hautala keskusteli Maailmanpankkiryhmään kuuluvan Kansainvälisen kehitysjärjestön IDA-rahoituksen ilmatovaikutusista ja pankin eri rahastoista. Van Trotsenburgin mukaan eri maiden kontribuutiot eri rahastoihin ovat avoimesti nähtävillä internetissä, mitä Heidi Hautala kiitteli.

Hautala tapasi myös varapääjohtaja Joachim Von Amsbergin, joka vastaa mm. pankin tuloksellisuustyöstä ja valmistautumisesta Busanin marraskuiseen tuloksellisuuskonferenssiin. Pankki haluaa painottaa mm. projektien tulosten avoimuutta. Hautala ja Von Amsberg keskustelivatkin paljon pankin uudesta avoimuuspolitiikasta, jonka mukaan kaikki dokumentit ovat lähtökohtaisesti kaikkien saatavilla. Ministeri Hautala painotti myös ihmisoikeuksien huomioimista pankin politiikassa.

usaid

Päivän aikana Hautala tapasi myös USAIDin edustajia liittyen Suomen ja Yhdysvaltojen yhteistyöhön vammaisten oikeuksien edistämisessä kehitysyhteistyössä. USAIDin deputy administratorin Don Steinbergin kanssa puhuttiin Suomen ja Yhdysvaltojen yhteisistä kehityspoliittisista intresseistä, kuten gender, vammaiset ja hyvä hallinto.

Illalla Heidi Hautala osallistui Suomen suurlähetystössä järjestetylle illalliselle, jolle oli kutsuttu Washingtonin hallinnon ja kansalaisyhteiskunnan edustajia. Valmisteilla olevaa kehityspoliittista toimenpideohjelmaa koskeneessa keskustelussa korostuivat muun muassa nuorisotyöllisyyden ja maahanmuuttokysymyksiä koskevan johdonmukaisuuden tärkeys.

Facebook
Twitter
WhatsApp