Komissio tarjoaa TTIPiin yksipuolista avoimuutta

EU:n oikeusasiamies O’Reilly otti tänään kantaa EU:n ja Yhdysvaltojen vapaakauppasopimusneuvottelujen (TTIP) avoimuuteen kansalaisten tiedonsaannin parantamiseksi.

Oikeusasiamies totesi, että kansalaisilla on oikeus saada nähdä TTIP-neuvotteluja koskevia asiakirjoja ja antoi samalla komissiolle kymmenen kohdan listan suosituksia. Hän painotti, että asiakirjojen julkistaminen on tapahduttava oikea-aikaisesti, sitä mukaa kun dokumentit valmistuvat. Julkistetuista asiakirjoista tulisi myös koota kattava ja säännöllisesti päivitettävä lista, jotta asiakirjat ovat helposti saatavilla.

“Oikeusasiamies on ymmärtänyt kansalaisten huolen. Asiakirjojen reaaliaikainen julkistaminen on välttämätön edellytys sille, että kansalaiset voivat vaikuttaa neuvotteluiden kulkuun. Suositukset muodostavat vahvan pohjan sille, mihin suuntaan komission tulisi viedä neuvotteluja.”

Kauppakomissaari Malmström vastasi oikeusasiamiehen suosituksiin saman tien ja ilmoitti komission julkaisevan EU:n tekstiehdotuksia, neuvottelukantoja sekä selkokielisen lukijan oppaan. Komissio korosti kuitenkin voivansa julkaista vain EU:n itsensä laatimia dokumentteja.

“On hienoa, että komissio avaa ensimmäistä kertaa pääsyn kauppaneuvottelujen asiakirjoihin. Tämä ei kuitenkaan vielä riitä korjaamaan oikeusasiamiehen nostamia puutteita. TTIP-neuvotteluissa on kaksi osapuolta. Puolittainen näkyvyys ei ole avoimuutta, saati anna selkeää kuvaa neuvotteluiden etenemisestä.”

Sopimusneuvotteluja on arvosteltu jyrkästi siitä, että yritysten näkemykset painavat vaakakupissa kansalaisten etuja enemmän. Oikeusasiamies vaatiikin eri sidosryhmien, yritysten ja kansalaisjärjestöjen kannanottoja julkisiksi, niin että vain poikkeustapauksissa ja erityisen painavin perustein kannanotot voitaisiin pitää salaisina. Hän myös edellyttää, että mikään lobbariryhmä ei voi saada tietoa tiskin alta muiden tietämättä.

“Tämä on tervetullutta. Jos sekä yritysten että kansalaisjärjestöjen kannanotot julkistetaan, voidaan seurata, millaisen painoarvon erilaiset intressit saavat neuvotteluissa. Jos komissio ei ota oikeusasiamiehen suosituksia salailun poistamiseksi tosissaan, sopimuksen toteutuminen on vaakalaudalla.”

Ensi viikolla odotetaan komission yhteenvetoa kesällä 2014 tehdystä sidosryhmäkyselystä, joka koski kiistanalaista yritysten investointisuojan riitojenratkaisumenettelyä (ISDS).

Heidi Hautala keskittyy parhaillaan meppien tiedonsaantioikeuksiin, joista väännetään kättä parlamentin ja komissaari Malmströmin kesken.

Facebook
Twitter
WhatsApp