Käyttäjien oikeudet turvattiin telekommunikaatiopaketissa

Euroopan parlamentin vihreät jäsenet Satu Hassi ja Heidi Hautala ovat tyytyväisiä viime yönä saavutettuun neuvotteluratkaisuun telekommunikaatiopaketista. Neuvottelu käytiin sovittelukomiteassa, jossa oli edustajat Euroopan parlamentista, EU:n ministerineuvostosta ja komissiosta.[:]

– Saavutettu ratkaisu suojaa netin käyttäjien perusoikeuksia ja perustuu ajatukselle siitä, että internet on kansalaisten perusoikeuksien ja sanavapauden kannalta olennainen väline. Jäsenmaiden on nyt toimeenpantava oma lainsäädäntönsä nimenomaan käyttäjien oikeuksia kunnioittaen, toteaa Hautala.

– Päättäjille myös tuli selväksi, että kansalaisia on kuunneltava. Parlamentti toki puolusti tiukasti netin käyttäjien oikeuksia, mutta kansalaisten viesteillä oli erittäin suuri vaikutus lopputulokseen, sanoo Hassi.

Kiperin kysymys on ollut kuuluisaksi noussut muutosehdotus 138, joka koski internetin käyttäjien oikeuksia. Erityisesti Ranska oli ajanut mallia, jossa käyttäjän nettiyhteys katkaistaisiin mikäli liittymästä käydään tietty määrä kertoja vertaisverkkosivuilla, joilta voi ladata tekijänoikeuden alaista aineistoa. Parlamentti vaati nettiyhteyden katkaisun ehdoksi tuomioistuimen päätöstä. Viime kevään EU-vaalien alla kompromissi parlamentin ja ministerineuvoston välillä kaatui tähän erimielisyyteen.

Viime yönä sovittelukomitea päätyi yksimieliseen ratkaisuun. Parlamentin keskeinen vaatimus oikeuslaitoksen ennakkoluvasta ennenkuin nettiyhteys voidaan katkaista, tuli lakitekstiin. Lisäksi lakitekstiin tuli viittaukset EU:n perusoikeusasiakirjan takaamiin kansalaisten perusoikeuksien ja -vapauksien kunnioittamisesta. Lakitekstin mukaan netin käyttäjä oletetaan syyttömäksi ennen kuin toisin on todistettu, mikä kuuluu oikeusvaltion yleisiin periaatteisiin. Käyttäjällä on oikeus tulla kuulluksi väärinkäytösepäilyjen yhteydessä.

Vihreiden edustajina sovittelukomiteassa toimivat belgialainen Philippe Lamberts ja Piraattipuolueen Christian Engström Ruotsista.

Lisätietoja: Anne Hildén gsm +32 47 373 5136

Facebook
Twitter
WhatsApp