Huomiota herättäneestä tekijänoikeusuudistuksesta äänestettiin valiokunnassa

Euroopan parlamentin oikeusasioiden valiokunta äänesti tänään valiokunnan kannasta uudeksi tekijänoikeusdirektiiviksi. Vihreät äänesti esittelijän esitystä vastaan. Huolena on, että esitys rajoittaa merkittävästi internetin käyttäjien vapautta, valiokunnan jäsen ja Vihreät/EVA-ryhmän koordinaattori Heidi Hautala kommentoi.

Hyväksytyssä esityksessä ehdotetaan, että Facebookin ja Twitterin kaltaisten alustojen olisi maksettava lisenssimaksu käyttäjiensä jakamista uutisartikkeleista, jos ne sisältävät otteita uutisesta. Vaikka itse uutinen on ilmainen, olisi sen linkittäminen maksullista. Esitetty artikla 11 on jo saanut lempinimen “linkkivero”.

– Vaarana on, että tämä hankaloittaisi julkisesti saatavilla olevien uutisaineistojen levittämistä ja ihmisten aktiivista keskustelua. Käytäntö on jo otettu käyttöön esimerkiksi Saksassa, mutta se ei ole tuonut mainittavaa hyötyä, Hautala sanoo.

Direktiivissä esitetään myös, että niin kutsuttuun arvokuiluun eli suojatun sisällön käyttöön tietoyhteiskunnan palveluissa puututaan. Aiheesta on tullut poikkeuksellisen paljon kansalaispalautetta.

– En ole täysin tyytyväinen hyväksyttyyn muotoiluun. Direktiivin sanamuoto ulottaa lisensointi- ja valvontavelvollisuuden niihinkin palveluihin, joissa musiikkia ja elokuvia ei käytännössä ole jaettu. Tavoitteena tulisi olla lainsäädäntö, jossa yhtäältä tekijänoikeudet ja toisaalta internet-käyttäjien perusoikeudet ovat tasapainossa. Nyt vaakakuppi heilahti äärilaidasta toiseen, valiokunta vahvisti direktiivin muotoilua entisestään. Käsittelyn jatkuessa on pidettävä huoli siitä, että direktiivin suhdetta käyttäjien perusoikeuksiin selvennetään ja niiden toteutuminen turvataan jatkossakin, Hautala toteaa.

Direktiivissä esitettiin myös muita toimenpiteitä, joilla sopeutetaan tekijänoikeuksien poikkeuksia, rajoituksia ja nykyisiä lisenssikäytäntöjä digitaaliseen ympäristöön.

– Käytännössä komission pohjaesitys olisi heikentänyt kirjallisuuden tekijöiden oikeuksia ja esimerkiksi rikkonut kirjastojen lainauskorvausjärjestelmän, mutta tämä saatiin viime hetkellä estettyä. Hyväksytyssä kompromississa huomioidaan julkaisijoiden tärkeä rooli, mutta tekijöiden oikeuksia ja korvauksia ei heikennetä, Hautala sanoo.

Parlamentin täysistunnossa äänestetään heinäkuussa siitä, jatkuuko käsittely parlamentissa vai eteneekö esitys suoraan kolmikantaneuvotteluihin komission ja neuvoston kanssa.

Facebook
Twitter
WhatsApp