Hassi ja Hautala Tshernobylin muistopäivänä: Suomen antautuminen uusiin ydinvoimaseikkailuihin vastuutonta

Suomessa on käynnistynyt kilpajuoksu jopa kolmen uuden ydinvoimalan rakentamisesta, kun TVO ehti eilen jättää hakemuksensa työ- ja elinkeinoministeriölle. Vihreiden mielestä ajankohta, Tshernobylin ydinkatastrofin muistopäivän aatto, oli erityisen irvokas. Vihreät järjestivät muistopäivänä Helsingissä keskustelutilaisuuden, jossa myös käynnistettiin kampanja uusia ydinvoimahankkeita vastaan yhteistyössä kansalaisjärjestöjen ja ydinvoima- sekä uraanikaivosvaltaushankkeista kärsivien paikkakuntien ihmisten kanssa. Tilaisuuden pääpuhuja oli tunnettu brittiläinen ydinvoimatekniikan asiantuntija John Large.
Tilaisuudessa puhuneet Euroopan parlamentin ympäristövaliokunnan varapuheenjohtaja Satu Hassi ja kansanedustaja, Vihreiden ydinvoimatyöryhmän puheenjohtaja Heidi Hautala korostivat Suomen erityisasemaa kansainvälisen ydinvoimateollisuuden koekenttänä.

Hassi ja Hautala varoittivat siitä, että Suomen säteilyturvaviranomainen STUK ei ole ottanut huomioon tietoja Arevan Eurajoella parhaillaan rakentaman EPR-reaktorin käyttämän polttoaineen vaaroista. Polttoainesauvoja aiotaan “polttaa” pidemmälle kuin missään tähänastisissa kaupallisissa ydinreaktoreissa.
– Yhdysvaltojen ydinturvaviranomaisen NRC:n teettämissä tutkimuksissa on todettu, että niin korkea uraanin polttoaste kuin Arevan EPR-reaktorissa on tarkoitus käyttää, aiheuttaa aikaisemmin ennakoimattomia turvallisuusongelmia. Ne rikkoisivat Yhdysvaltain ydinturvamääräyksiä, ellei polttoainesauvoihin tehdä muutoksia. Käytetty polttoaine olisi myös paljon aikaisempaa radioaktiivisempaa ja tuottaisivat niin ollen välivarastoinnissa enemmän lämpöä. Ne vaativat myös enemmän varastotilaa. Yhdysvaltojen ydinturvaviranomainen NRC on käynnistänyt kolmivuotisen selvityksen siitä, onko uraanin korkea polttoaste turvallisesti toteutettavissa. Mutta Olkiluodon EPR-reaktori on tarkoitus ottaa käyttöön jo vuonna 2011, eli silloin kun Yhdysvaltain ydinturvaviranomaisen selvitys on vasta valmistunut. Ihmettelemme suuresti, että Suomessa ollaan valmiita ryhtymään korkean polttoasteen uraanin koekaniineiksi ilman asiaan liittyviä turvallisuusselvityksiä, Satu Hassi sanoi.
Vihreät parlamentaarikot ottivat myös esille kattamattoman ydinvastuun, joka tuli äskettäin sattumalta esille eduskunnassa ydinenergialain melko teknisten muutosten käsittelyn yhteydessä. Kun eduskunta hyväksyi viidennen ydinvoimalan rakentamisen vuonna 2002, yksi päätöksen ehdoista oli, että ydinlaitoksen haltijan vastuuta ydinonnettomuuksien kustannuksista nostetaan.
Vuonna 2005 toteutetun ydinvastuulain muutoksen piti nostaa ydinlaitoksen omistajan korvausvastuu mahdollisen onnettomuuden vahingoista nykyisestä 185 miljoonasta eurosta 700 miljoonaan. Tämän lisäksi Suomen valtio vastaa vahingoista 700-1200 miljoonan välillä ja kaikki 15 sopimusvaltiota yhdessä aina 1500 miljoonaan asti.

– Eduskunnassa havaittiin yllättäen, että lainmuutos ei ole astunut voimaan, sillä muut niin sanotun Pariisin sopimuksen osapuolimaat eivät ole sitä hyväksyneet. Vakuutusala on asettunut vastustamaan ydinvastuun korottamista, koska se ei katso voivansa ottaa vastuuta myöhemmin todettavista säteilysairauksista. Elinkeinoministeri Pekkarinen on vahvistanut, että Suomen valtio joutuu nyt paikkaamaan vakuutusyhtiöiden väistämän ydinvastuuaukon lisäämällä nykyisiä takausvastuitaan sadoilla miljoonilla euroilla. Tämäkin osoittaa, miten vastuutonta Suomessa on antautua uusiin ydinvoimaseikkailuihin, Heidi Hautala totesi.

Facebook
Twitter
WhatsApp