Euroopan parlamentti vaatii EU:lta lisää avoimuutta

Parlamentin kansalaisvapauksien valiokunta vaatii komissiota tarkistamaan asiakirjojen avoimuutta koskevaa asetusta. Lissabonin sopimus edellyttää, että kaikkien EU-instituutioiden asiakirjat ovat lähtökohtaisesti julkisia, mutta käytännössä näin ei aina ole.

[:]

Euroopan unionin instituutioiden asiakirjojen avoimuutta vuosina 2009–2010 käsittelevä raportti paljastaa eri instituutioiden käytännöissä löytyneitä ongelmia. Raportissa vaaditaan komissiota uudistamaan avoimuutta koskeva asetus. Lissabonin sopimus velvoittaa komissiota, neuvostoa ja parlamenttia sekä muita instituutioita, kuten Euroopan keskuspankkia, tuomioistuinta ja investointipankkia, antamaan kansalaisille pääsyn asiakirjoihinsa.

Nykyisessä asetuksessa todetaan olevan poikkeuksia, jotka ovat tulkinnanvaraisia ja joihin EU-instituutiot vetoavat usein. Parlamentti huomautti, että esimerkiksi kansainvälisiä sopimuksia koskevien asiakirjojen tulisi lähtökohtaisesti olla julkisia.

Parlamentti ehdottaa instituutioiden käytäntöihin muutoksia. Parlamentti vaatii lisää avoimuutta erityisesti neuvoston lainsäädäntötyössä, komission asiantuntijaryhmien ja valiokuntien toiminnassa sekä trilogeissa eli komission, neuvoston ja parlamentin välisissä neuvotteluissa.

“On rohkaisevaa huomata, että koko parlamentti seisoo raportin takana. Kansalaisten pääsy EU-asiakirjoihin on yksi perusoikeuksista. Raportti antaa hyvän pohjan julkisuusasetuksen uudistamista koskeville neuvotteluille komission ja neuvoston kanssa”, toteaa Heidi Hautala, raportin laatija.

Kansalaisvapauksien valiokunta hyväksyi Hautalan vuosiraportin äänin 47 puolesta ja 2 vastaan. Lopullisesta raportista äänestetään parlamentin täysistunnossa heinäkuussa 2011.

Heidi Hautala kommentoi äänestystä (video englanniksi)

Vuosiraportti asiakirjojen julkisuudesta 2009-2010:
Luonnos 11.5.2011
Tarkistukset 30.5.2011

Facebook
Twitter
WhatsApp