EU:n edistettävä arktisten alkuperäiskansojen oikeuksia

Euroopan parlamentin ulkoasiainvaliokunnassa käsiteltiin tänään EU:n politiikkaa arktisella alueella.

Heidi Hautalan mielestä Michael Gahlerin valmistelemassa mietinnössä ei ole korostettu tarpeeksi alkuperäiskansojen oikeuksia.[:] Tästä johtuen Hautala on jättänyt Satu Hassin ja virolaisen mepin Indrek Tarandin kanssa mietintöön muutosesityksiä, jotka korostavat, että pohjoisten alkuperäiskansojen perinteisiä elintapoja on suojeltava ilmastonmuutoksen muuttamassa ympäristössä ja että alkuperäiskansat on otettava mukaan päätöksentekoon.

Arktisten alkuperäiskansojen kulttuuria, kieliä ja maanomistusoikeuksia on suojeltava. Vihreät vaativat kaikkia EU:n jäsenmaita (mukaan luettuna Suomi) ratifioimaan kaikki merkittävät alkuperäiskansoja koskevat sopimukset, kuten ILO:n sopimuksen 169.

Vihreät haluavat, että EU edistää aktiivisesti Venäjällä asuvien suomalais-ugrilaisten kansojen oikeuksia. He myös kannustavat arktisen alueen EU:n jäsenmaita sitoutumaan neuvotteluihin, joiden lopputuloksena olisi uusi saamelaissopimus, joka myös todella ratifioitaisiin.

Vihreät kannattavat arktisen tiedotuskeskuksen perustamista ja muistuttavat Suomen ehdotuksesta perustaa keskus Lapin yliopiston yhteyteen.

Koska arktisen alueen ympäristö on hyvin haavoittuvainen, Heidi Hautala ja Satu Hassi vaativat, että arktisen alueen kaivannaisteollisuudelle asetetaan moratorio, joka puretaan vasta, kun alueen luonnonvarojen käytölle on luotu ympäristön näkökulmasta kestävä suunnitelma.

Mietinnöstä äänestetään ulkoasianvaliokunnassa 9.12. ja täysistunnossa tammikuussa.

Facebook
Twitter
WhatsApp