Heidi Hautala

Jag är Europaparlamentariker för De gröna och vice ordförande för Europaparlamentet.

Under den här valperioden är jag medlem i utskottet för internationell handel och i underutskottet för mänskliga rättigheter. Jag är också suppleant i utskottet för rättsliga frågor. Därtill deltar jag i Europaparlamentets ASEAN-delegation (Brunei, Kambodja, Indonesien, Laos, Malaysia, Myanmar, Filippinerna, Singapore, Thailand och Vietnam) och är suppleant i delegationen till Ryssland.

Jag har varit ledamot av Europaparlamentet tidigare åren 1995-2003 och 2009-2011, och utan avbrott sedan 2014.

Jag valdes till vice ordförande för Europaparlamentet i oktober 2017 och blev återvald 2019.

I mitt arbete fokuserar jag på de mänskliga rättigheterna, öppenhet, global rättvisa och en miljöansvarig lagstiftning. Jag har inrättat en arbetsgrupp för ansvarsfull affärsverksamhet som heter Responsible Business Conduct. I gruppens verksamhet deltar flera olika intressentgrupper och Europaparlamentariker från många politiska grupper.

I Finland har jag varit riksdagsledamot åren 1991-1995 och 2003-2009, och lagutskottets ordförande 2007-2009. Jag var utvecklingsminister och minister med ansvar för ägarstyrningen 2011-2013.

Till min utbildning är jag agronomie- och forstmagister.

European Parliament Working Group on Responsible Business Conduct