Yhteisöllisyys kuntien kehittämisen voimavaraksi

‘- Hankintalaki ei saa asettaa esteitä

Vihreiden presidenttiehdokas Heidi Hautala puhuu tänään tiistaina Rovaniemellä vihreiden kunnallis- ja presidentinvaalitilaisuudessa yhteisöllisyyden mahdollisuuksista ja esteistä. Tässä puheenvuoron tiivistelmä.[:]

On ilahduttavaa, että eri puolilla Suomea keskustellaan vilkkaasti siitä, miten monta kuntaa maassa tulisi olla ja miten peruspalvelut parhaiten järjestettäisiin. Rovaniemi ja sen maalaiskunta ovat askelen edellä yhdistyessään aivan uudeksi kunnaksi.

Keskustelu on vielä kovin rakennepainotteista, ja olisi aika puhua myös
palvelujen sisällöstä ja laadusta.

On oikeutetusti kannettu huolta siitä, että lähidemokratia unohtuu kun siirrytään suurempiin yksiköihin. Näin ei kuitenkaan tarvitse eikä saa käydä.

Haluan nostaa yhteisöllisyyden entistä vahvemmin voimavaraksi kehitettäessä elämänlaatua ja pyrittäessä ennaltaehkäisemään ongelmia, olipa sitten kyse lapsista, nuorista tai vanhuksista. Tarvitaan korttelin yhteisiä olohuoneita ja kyläasiamiehiä, jotka tuovat ihmisiä yhteen. Mikään ei ole otollisempi areena yhteisöllisyyden edistämiseen kuin kunta, sen kylä tai kaupunginosa. Näiden elinvoimaisuudesta ja lähivaikuttamisesta on huolehdittava, valittiinpa mikä tahansa kuntarakenne.

Kolmas sektori on yhteisöllisyyden merkittävä edistäjä. Suomessa järjestöt tuottavat jo melkein viidenneksen kaikista sosiaalipalveluista. Kolmannen sektorin toimintaa uhkaavat kansainväliset ja EU-säädökset, jotka alistavat laadun hinnalle ja pakottavat kilpailuttamaan kaiken, mikä voidaan lukea
palveluiksi.

Kolmannen sektorin toimintaa ei kuitenkaan voi sovittaa palvelujen ahtaaseen muottiin. Järjestöillä on aatteellisia pyrkimyksiä, joita tarvitaan autettaessa vaikeimmassa asemassa olevia, usein moniongelmaisia ihmisiä. Myös uutta luovat ratkaisut syntyvät usein aatteellisuudesta.

Paineet tulevat kolmannelle sektorille hallituksen lähes valmiista hankintalaista. Eduskunnan on tutkittava tarkoin, että koko EU-direktiivin sosiaalinen liikkumavara hyödynnetään. Samalla on kyseenalaistettava verohallituksen kesäkuussa tekemä päätös, joka kaventaa yleishyödyllisten palvelujen verovapautta. Ylipäätään on huolehdittava siitä, että yhteiskunnan kehityssuuntaan näin merkittävällä tavalla vaikuttavia päätöksiä tekevät poliitikot eivätkä virkamiehet.

Facebook
Twitter
WhatsApp