Ydinvoima romuttaa

Kansanedustaja Heidi Hautala Fennovoiman hakemuksesta:
YDINVOIMA ROMUTTAA “VIHERKAULUSTYÖPAIKKOJEN” SYNTYÄ

Fennovoiman jätettyä tänään ydinvoimalahakemuksensa kansanedustaja 
Heidi Hautala muistuttaa, että edellinen ydinvoimapäätös käytännössä 
pysäytti uusiutuvan energian lisärakentamisen ja energian käytön 
tehostamisen. Yhä viivästyvässä Olkiluoto3:ssa kaikki rakentamisaikaan 
ja -organisaatioon liittyvät toiveet ovat romuttuneet ja 
rakentamisaikaiset työpaikat ovat valuneet ulkomaille.

– Ydinvoimaan suuntautuminen johtaa suomalaiset supistuvan 
teknologioiden markkinoille
ostajiksi ja ranskalaisten teollisuusmannekiineiksi. Erityisesti 
finanssi- ja talouskriisin keskellä energiaponnistelut on nyt 
keskitettävä uusiutuviin energialähteisiin sekä energian käytön 
tehostamiseen.

– Maailmalla keskustellaan vahvasti “Green New Dealista” –
talouskriisin ja ilmastokriisin ratkaisuna samalla kertaa. EU:n 
energia- ja ilmastopaketti merkitsee vahvaa signaalia siihen, että nyt 
Suomessa kannattaa unohtaa lisäydinvoima ja lähteä mukaan uuden 
energiatekniikan kasvaville markkinoille myyjiksi ja suomalaisten 
työllistäjäksi. Tuulivoima on tämän hetkisessä tilanteessa yksi 
harvoista aloista, joka nykyisessä taantumassa edelleen kasvaa, 
Hautala huomauttaa.

– Ydinvoima romuttaa suomalaisten “viherkaulustyöpaikkojen” syntyä. 
Näyttää myös vahvasti siltä, että sähkönkulutus kääntyy 
metsäteollisuuden rakennemuutoksen myötä laskuun tai ainakin pysähtyy. 
Tällöin uudet voimalahankkeet tarkoittavat sähkön vientiä. 
Suomalaisille jäisivät jätteet ja pahimmassa tapauksessa myös 
säteilevät uraanilouhokset, joiden valtauksia on viritteillä 
eripuolilla maata, Hautala sanoo.

– Ydinvoiman riskit ovat ennallaan ja jopa korostuvat terrorismiuhkien 
myötä. Ydinjäteongelma on maailmassa ratkaisematta, sanoo Hautala.

Facebook
Twitter
WhatsApp