WSF: Helsinki kohtasi Mumbain

///www.kepa.fi

Harva Mumbain 18 miljoonasta asukkaasta tietää missä on Suomi. Maamme sai kuitenkin kehuja tapahtumassa, jossa kansalaisjärjestöt kohtasivat hallitusten edustajia sosiaalifoorumin liepeillä.

MUMBAI — “Suomi haluaa puhua yleisen hyvän puolesta. Tarvitsemme lisää pohjoisen johtajia julistamaan , että emme ole menossa oikeaan suuntaan, ja hyväksymään muutoksia, vaikkeivat ne olisi rikkaiden maiden etujen mukaisia”, kiitteli ILO:n johtaja Juan Somavia viitaten presidentti Tarja Haloseen, joka on ILO:n globalisaatiokomission puheenjohtaja. [:]

Somavia ilmaisi täyden tukensa Helsinki-prosessille, Suomen ja Tansanian hallitusten aloittamalle globaalille hankkeelle, joka pyrkii lisäämään demokratiaa ja tasa-arvoa globaaliin hallintoon. Mumbaissa sunnuntaina pidetty vuoropuhelu oli osa prosessia.

Tapaaminen järjestettiin sosiaalifoorumin ulkopuolella, koska hallitukset eivät saa osallistua sosiaalifoorumiin. Tuomioja korosti valtioiden ja kansalaisyhteiskunnan vuoropuhelun tärkeyttä:

“Me rakennamme siltoja jopa sosiaalifoorumin ja Davosin talousfoorumin välille. Molemmat käsittelevät samoja asioita, mutta tarjoavat erilaisia ratkaisuja. Jos voimme tuoda nämä kaksi yhteen, voimme luoda parempaa globaalia hallintoa.”

Kohti globalia demokratiaa

Kepan puheenjohtaja Heidi Hautala summasi kansalaisyhteiskunnan ajatuksia globaalista hallinnosta:

“Jotkut sanovat että tarvitaan maailmanparlamentti. Toisten mielestä ajatus on liian kaukaa haettu. Mutta kaikki vaativat kansainvälisiä instituutioita toimimaan täysin avoimesti. Kansalaisyhteiskunta haluaa olla mukana, mutta ei muodollisissa kuulemisissa vaan aidosti vaikuttamassa.”

Hautala lisäsi useiden kansalaisliikkeiden korostavan YK-järjestelmän vahvistamista.

Puhujia yhdistivät tutut vatimukset kansainvälisten instituutioiden uudistamisesta, mutta radikaalimpiakin viestejä kuultiin.

“Köyhien maiden integroiminen maailman talousmahtien kanssa vie yhteiskuntien hajoamiseen. Kehitysmaiden taloudet pitäisi eristää täysin toisista voimakkaista talousjärjestelmistä”, esitti intialainen Kishen Patnaik.

“Meidän täytyy rakentaa globaali hallinto uudestaan. Tarvitsemme maailmalle perustuslain, joka perustuu ihmisten tasa-arvoon. Se täytyy rakentaa osallistavasti, vaikka prosessi veisi kymmenen vuotta”, ehdotti puolestaan World Citizen Foundation -järjestön johtaja Troy Davis.

Intialainen kansalaisaktiivi Harsh Mander piti vahvoja kansallisvaltioita edellytyksenä globaalin oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon saavuttamiseksi. Valtioiden ja kansalaisyhteiskunnan suhteeseen Mander viittasi Gandhin sanoin: “Meidän on tehtävä yhteistyötä silloin kun voimme, mutta vastustettava silloin kun täytyy.”

Useat etelän kansalaisyhteiskunnan edustajat toivat esiin, kuinka ongelmallista heidän maissaan on edes osallistua keskusteluun globaalista hallinnosta.

“Ihmiset tarvitsevat tiedonvälitystä voidakseen ymmärtää maissin hinnan yhteyden WTO:hon ja vaatia hallituksiltaan vastuullisuutta”, sanoi tansanialaisen TANGO-kansalaisjärjestön johtaja Mary Mwingira.

Tiedonvälitystä pyrkii lisäämään vasta perustettu Kansalaisten maailmannäyttämö, joka herättelee keskustelua globaalin demokratian aloitteista. Aikaansaannokset välitetään tiedoksi Helsinki-prosessille.

SINI KUVAJA

Facebook
Twitter
WhatsApp