Vihreiden huumepoliittinen linja noudattaa Lipposen II hallituksen politiikkaa

Vihreiden kansanedustajat eivätkä vihreät puolueena ole tehneet koskaan
aloitetta yhdenkään huumeen laillistamisesta eikä Vihreä liitto aja “mietojen”
huumeiden laillistamista. Vihreä liitto on tehnyt hallitusaikana työtä sen
eteen, että huumeiden käyttö saataisiin minimoitua ja että harjoitettava
huumepolitiikka olisi mahdollisimman tehokasta. Vihreät ovat rangaistusasioissa
äänestäneet sen puolesta, että käytöstä rangaistaan lievemmin kuin myynnistä.
Vihreän liiton puheenjohtaja Osmo Soininvaara koordinoi
peruspalveluministerikautenaan Lipposen 2. hallituksen huumepoliittista linjaa,
jossa laajennettiin ja helpotettiin heroiiniriippuvaisten lääkehoitoa sekä
lisättiin poliisin valtuuksia. Pitkälti Lipposen hallituksen linjan mukaisesti
on heroiinikuolemien määrä saatu laskemaan noin sadasta alle kahdenkymmenen.[:]

Kansanterveyslaitoksen infektioepidemilogien osastosta tiedon mukaan
HIV-tartunnat kasvoivat vuoden 1998 81 tartunnasta yli 140 tartuntaan vuosina
1999 ja 2000. Näistä suonensisäisten huumeiden aiheuttamaksi arvioitiin vuonna
1998 20 tapausta, vuonna 1999 86 tapausta, joten kasvua on 60 . Kun aloitettiin
hallituksen linjan mukainen piikkihuumeiden käyttäjiin kohdistunut ohjelma,
jossa jaettiin puhtaita neuloja, kaikkien HIV-tartuntojen määrä putosi reilusta
140:stä tapauksesta vuonna 2001 128 tapaukseen edelliseen vuoteen verrattuna.
Lisäys johtui piikkihuumeiden käyttäjien keskuuteen levinneestä epidemiasta
tapaukseen. HIV-tartuntojen määrä oli sama myös vuonna 2002. Sen sijaan
suonensisäisten huumeiden johdosta aiheutuneet tartunnat vähenivät vuoden 1999
huippuluvusta (86 tartuntaa) 27 tapaukseen vuonna 2002 eli määrä puolittui
reilusti. Erittäin kalliisti hoidettavat hepatiittitartunnat ovat vähentyneet.
Virossa ja Pietarin seudulla huumeiden käyttäjien keskuudessa on kasvava
HIV-epidemia.

STM:n asettaman ns. Långin toimikunnan mietinnössä 1997 kuin myös
valtioneuvoston periaatepäätöksessä vuodelta 98 ja nuorten huumeiden käytön
ehkäisytoimikunnan mietinnössä vuodelta 2001 lausutaan se kanta, että huumeiden
käyttäjien rankaisemista pitäisi vähentää. Em. työryhmissä olivat edustettuina
kaikki keskeisten ministeriöiden edustajat. STM ja Stakes ovat lausunnossaan
rikoslain käyttäjärikospykälästä myös vaatineet samaa. Sekä asiantuntijoiden
että vihreiden mielestä tärkeintä on ehkäistä pahenevaa huumeongelmaa.
Rangaistuksia onkin lievennetty ja niistä välttyy kokonaan, mikäli hakeutuu
asianmukaiseen huumehoitoon. Vihreät tukivat tätä hallituksen yksimielistä
esitystä.

Vihreä liitto vaatii vaalien jälkeisen hallituksen ohjelmaan huumeriippuvaisten
hoitopaikkojen merkittävää lisäämistä.

Facebook
Twitter
WhatsApp