Vihreät onnistuivat lykkäämään äänestystä Turkmenistanista

Ulkoasianvaliokunnassa äänestettiin tänään EU:n ja Turkmenistanin suhteiden syventämisestä. EU:n ja Turkmenistanin välinen kumppanuus- ja yhteistyösopimus on allekirjoitettu jo vuonna 1998, mutta sen ratifiointi keskeytettiin ihmisoikeusloukkausten vuoksi. [:]Nyt osa parlamentin jäsenistä on sitä mieltä, että parlamentin on hyväksyttävä sopimus, koska Turkmenistanin tilanne on parantunut, tai ainakin koska yhteistyösopimuksella voidaan vaikuttaa ihmisoikeustilanteen parantamiseen.

Vihreät eivät pidä oikeina arvioita siitä, että ihmisoikeustilanne Turkmenistanissa olisi parantunut. Yhteistyösopimus voi kuitenkin olla myös vipuvarsi, jolla kannustaa Turkmenistania muuttumaan demokraattisemmaksi.

Vihreiden aloitteesta ulkoasianvaliokunta ehdotti, että lopullisesti yhteistyösopimuksen ratifioinnista päätetään vasta kesäkuun täysistunnossa. Tätä ennen ulkoasianvaliokunnan vierailu Turkmenistaniin tuo ajankohtaisinta tietoa maan tilanteesta. Ennen päätöstä on komission myös raportoitava, miten EU:n ja Turkmenistanin väliaikainen kauppasopimus on vaikuttanut yhteistyösuhteisiin.

Vaikka valiokunnan enemmistö – vihreiden kannan vastaisesti – kannatti yhteistyösopimuksen ratifiointia, onnistuivat vihreät saamaan useita kriittisiä lausumia Turkmenistanin tilanteesta ratifiointiin liittyvään päätöslauselmaan. Ulkoasiainvaliokunnan vierailulla Turkmenistanissa on nämä asiat, kuten poliittisten vankien tilanne ja kansalaisjärjestöjen vapaa työskentely, selvitettävä ennen kuin lopullisesti päätetään yhteistyösopimuksesta.

Facebook
Twitter
WhatsApp