Vihreät mepit: Uudella komissiolla on näytön paikka ilmastonmuutoksen torjunnassa ja ihmisoikeuksien puolustamisessa

Vihreiden europarlamentaarikot Ville Niinistö ja Heidi Hautala näkevät haasteita uuden komission tavoitteissa, erityisesti ilmastotoimissa sekä ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion turvaamisessa.

– Vihreät on valmiina yhteistyöhön komission kanssa, mutta toistaiseksi sen sitoumukset ilmastonsuojelussa ja ihmisoikeuksissa eivät riitä, eikä nimitysprosessissa ole täysin huomioitu eurovaalien tulosta. Annamme komissiolle keltaisen kortin, mutta emme punaista, sillä osoitamme halua yhteistyöhön asiapohjalta, vaikka katsomme sen toimia myös kriittisesti, Niinistö sanoo.

Vihreät haluaa antaa komissiolle mahdollisuuden yhteistyöhön ja suunta on monilta osin oikea. Vihreä ryhmä ei kuitenkaan antanut tukeaan komissiolle äänestyksessä, sillä liian paljon on vielä auki.

– Ursula von der Leyenin komission tehtävänä on pysäyttää oikeusvaltion rapautuminen Euroopan unionin sisällä ja varmistaa perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen Euroopassa, Heidi Hautala sanoo.

– Ilmastokriisi ja luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen on ratkaistava yhdessä. Ei riitä, että puhutaan ilmastonmuutoksen torjunnasta yleisellä tasolla vaan tarvitaan konkreettisia päätöksiä päästökaupan kiristämiseksi sekä laajasta vihreän talouden investointiohjelmasta, Niinistö sanoo.

– Euroopan unionin nostaminen maailmanpolitiikan keskeisten toimijoiden joukkoon on uuden komission suurimpia tehtäviä, niin ulko- ja turvallisuus-, kuin kehitys- ja kauppapolitiikassa. Demokratia ja ihmisoikeudet sekä koko sääntöperustainen maailmanjärjestys ovat uhattuina yhä useammissa maailman maissa. Kansainväliset kumppanuudet, joista Jutta Urpilainen vastaa, ovat entistä tärkeämpiä. Ursula von der Leyenin sanoin; kumppanien vahvistaminen vahvistaa myös unionia. Tämä on hyvä ohjenuora, Hautala toteaa.

Facebook
Twitter
WhatsApp