Vihreät mepit pettyneitä EU:n metsästrategiaa käsittelevään mietintöön

Maatalousvaliokunnan mietintö tulevasta eurooppalaisesta metsästrategiasta ei edistä kestävyyttä ympäristön eikä talouden kannalta, arvioivat vihreät europarlamentaarikot Alviina Alametsä, Heidi Hautala ja Ville Niinistö. Euroopan parlamentti äänesti tiistaina täysistunnossa kannastaan metsäasioihin.

“Lajikadon pysäyttämiseksi eivät riitä pelkästään suojelualueilla tehtävät toimet. Valitettavasti maatalousvaliokunnan raportti painottaa ensisijaisesti metsien talouskäyttöä ilmastonmuutoksen torjunnan ja luonnon monimuotoisuuden suojelun sijaan. Mitä paremmin luontonäkökulmat huomioidaan talousmetsien käytössä, sitä helpompi metsien talouskäyttöä on jatkossa perustella ja sovittaa yhteen luonnonsuojelun tavoitteiden kanssa. Puupohjaiset tuotteet voivat olla osa ilmastokriisin ratkaisua, mutta vain jos ne ovat luonnolle kestävällä tavalla tuotettuja”, Ville Niinistö sanoo.

“Mietinnössä annetaan ymmärtää, että metsien kestävä käyttö toteutuu, kun siihen isketään leima ”Sustainable Forest Management”. Siinä toivotaan, ettei EU kiinnostu asiasta sen enempää vaan jättää määrittelyn jäsenvaltioiden maa- ja metsätalousministeriöille. Kun luonnon monimuotoisuus nähdään alisteisena metsien talouskäytölle, ollaan todella kaukana oikeasti kestävästä metsienkäytöstä. Vaihtoehtoisessa päätöslauselmassamme nostetaan biodiversiteetti samalle viivalle ilmaston kanssa ja kiinnitetään huomio avohakkuiden haittoihin sekä laittomiin hakkuisiin”, sanoo Heidi Hautala.

“Täysistunnossa äänestyksen hävisi europarlamentin ympäristövaliokunnan mietintö, jota vihreät pitivät huomattavasti maatalousvaliokunnan mietintöä parempana vaihtoehtona.Parlamentin hyväksymä mietintö on huonoja uutisia Euroopan metsille: se on ristiriidassa tieteen kanssa eikä perustu metsien arvostukselle. Sen sijaan että edistämme puun polttoa ja bioenergian käyttöä, meidän tulee nostaa luonnonsuojelua vaaliva metsäpolitiikka uuden metsästrategian keskiöön”, Alviina Alametsä toteaa.

Vihreät mepit korostavat, että biodiversiteettikysymykset tulisi nostaa tarkasteluun, kuten ilmastokysymykset. Kaikessa metsien käytössä tulisi huomioida molemmat, eikä keskittyä vain hiilensitovuuteen. On keskeistä huomioida, että biotalouden, ilmaston ja lajien monimuotoisuuden välillä on ristiriitoja. Olisi tärkeää, että metsästrategia on linjassa EU:n luonnon monimuotoisuuden strategian kanssa.

Nyt tehty mietintö oli vasta ennakkokannanotto metsästrategiaan. EU-komissio on jo antanut luonnonsuojelua vahvasti edistävän esityksen luonnon monimuotoisuuden strategiasta ja täydentää sitä myöhemmin esityksellään metsästrategiasta, joka koskee metsien talouskäyttöä. Europarlamentti käsittelee näitä esityksiä tulevina kuukausina.

Facebook
Twitter
WhatsApp