Vihreät mepit: Koronasta toipuminen vaatii yhteisvastuuta

Vihreiden europarlamentaarikot Alviina Alametsä, Heidi Hautala ja Ville Niinistö ovat pettyneitä Euroopan parlamentin perjantaina hyväksymään päätöslauselmaan koronakriisin hoidosta. Parlamentti hylkäsi vihreiden esityksen taloudellisesta yhteisvastuusta koronakriisin hoidossa.

– Korona ei ole iskenyt kaikkialle Eurooppaan yhtä kovaa. On myös suomalaisten etu, että kannamme vastuuta koko mantereen talouden tilasta kriisin keskellä. Yhteisvastuullinen linja turvaisi sisämarkkinoita parhaiten, mepit sanovat.

Euroopan parlamentti kokoontui torstaina ja perjantaina EU:n koronavirustoimiin keskittyvään ylimääräiseen täysistuntoon. Täysistunnossa parlamentti hyväksyi komission esittämiä EU:n yhteisiä toimia.

Vihreät ovat erittäin tyytyväisiä siihen, että parlamentti antoi vahvan tuen Green Dealille jälleenrakennuksessa, vaikka keskusta- ja oikeistoryhmät hylkäsivät vihreiden esityksen lisätä päätöslauselmaan viittaus Pariisin ilmastotavoitteisiin.

– Parlamentti katsoo, että tähänastiset tukitoimet eivät ole vielä läheskään riittäviä. EU tarvitsee massiivista elvytys- ja jälleenrakennuspakettia tukemaan taloutta kriisin jälkeen. Euroopan vihreän kehityksen ohjelma Green Deal on tässä keskeinen väline. Elvytystoimet ovat mahdollisuus suunnata jälleenrakennusta kestävälle polulle, eikä ilmastotavoitteista ole varaa tinkiä, Ville Niinistö sanoo.

Samalla vihreät kantavat huolta koronan vaikutuksista oikeusvaltiokehitykseen. On tärkeä saavutus, että Unkarin ja Puolan hallitusten viimeaikaiset tuomittiin päätöslauselmassa vahvasti.

–  Koronavirusta on käytetty demokratian, oikeusvaltion ja perusoikeuksien heikentämiseen myös EU:n jäsenmaissa. Unkarissa hallitus asetti maan hätätilaan määräämättömäksi ajaksi ja antoi itselleen vallan hallita maata asetuksilla ilman parlamenttia. Puolassa vaalilakia muutettiin perustuslain vastaisesti, että presidentinvaalit voidaan järjestää pandemian keskellä. Koronaa ei saa käyttää unionin perusarvojen horjuttamiseen, Heidi Hautala sanoo.

Vihreiden mielestä Euroopan tulisi varautua tuleviin kriiseihin monta kertaluokkaa paremmin.

– Tästä on otettava opiksi ja EU:n kriisivarmuutta on vahvistettava parantamalla Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskuksen (ECDC) ja Euroopan lääkeviraston (EMA) toimivaltuuksia. Myös tutkimusrahoitusta on ohjattava virusten torjuntaan. Koronakriisin vaikutukset näkyvät ihmisten hyvinvoinnissa vielä kauan sen jälkeen, kun itse virus on voitettu, Alviina Alametsä sanoo.

Facebook
Twitter
WhatsApp