Vihreät aloittavat maahanmuuttopoliittisen kiertueen: Maahanmuuttajien houkuttelemiseksi on jo kiire

Vihreät aloittivat tänään Helsingissä eduskunnassa pidetyllä seminaarillaan “Maahanmuuttajat töissä Suomessa” maahanmuuttopoliittisten tilaisuuksien sarjan. Vihreät keskustelevat Helsingin lisäksi maahanmuutosta ja kotoutumisesta mm. Tampereella ja Turussa järjestettävissä yleisötilaisuuksissa. Mukana kiertueilla on poliittisesti aktiivisia maahanmuuttajia kertomassa
kokemuksistaan ja odotuksistaan.

Erityisen ongelmallista Vihreiden mielestä on työvoimaperusteista maahanmuuttoa koskeva lainsäädäntö. Väestön vanhetessa tarvitaan Suomessa ja koko Euroopan unionin alueella lisää työvoimaa. Suomessa tilanne on erityisen vaikea. Suomen vetovoima on vähäinen.

Vihreille maahanmuuttopoliittisia linjauksia luoneet kansanedustajat – Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Heidi Hautala ja Vihreiden varapuheenjohtaja Anni Sinnemäki – vaativat seminaarissa suomalaisen työlupamenettelyn järkeistämistä.

– Ulkomaalaisen työnteko Suomessa edellyttää pääsääntöisesti työntekijän oleskelulupaa. Työntekijän oleskelulupa on haettava jo kotimaasta käsin. Järjestelmän mahdottomuutta kuvaa esimerkiksi se, että Länsi-Afrikassa Suomen ainoa suurlähetystö on Nigerian Abujassa, joka on tuhansien kilometrien päässä Senegalista, Heidi Hautala kuvaa.

Vihreiden mielestä Suomen tulee panostaa EU-alueen ulkopuolelta tuleviin maahanmuuttajiin, kun kilpailu työvoimasta kiristyy. Liikkuva työvoima suuntaa jo nyt mieluummin muihin EU-maihin kuin Suomeen. Hallituksen maahanmuuttopoliittisessa ohjelmassa tiedostetaan jäykän työlupamenettelyn
ongelmat, mutta todetaan, että ongelmia aletaan ratkomaan myöhemmin, vaikka se pitäisi tehdä nyt.

Suomalaisen työperäisen maahanmuuton ongelmia kuvaa myös se, että työnantajan ja työntekijän kannalta edullisinta on, että vierastyöläinen tulee Suomeen turvapaikanhakijana:

– Monessa yrityksessä ulkomaalaiset työntekijät ovat lähinnä turvapaikanhakijoita, pakolaisia tai Suomessa perhesiteen perusteella oleskelevia. Jos oleskelulupakäytäntöjä helpotettaisiin niin tällöin työhön haluavat maahanmuuttajat käyttäisivät työlupamenettelyä, sanoo Anni Sinnemäki.

Vihreät haluaa helpottaa työlupamenettelyä niin, että EU:n ulkopuolelta tuleva voisi saada työnhakua varten viisumin kolmeksi kuukaudeksi. Lisäksi viisumin hakumahdollisuuksia olisi helpotettava niillä alueilla, joilla ei ole Suomen suurlähetystöä. Viisumin voisi anoa esimerkiksi toisen EU-maan lähetystöstä. Jos Suomesta järjestyy työpaikka, pitäisi oleskelulupa myöntää.

Seminaarissa kuultiin maahanmuuttajien lisäksi useiden työnantajien mm. Suomen Postin ja Akeryardsin kokemuksia maahanmuuttajista Suomen työelämässä.

Facebook
Twitter
WhatsApp