Vihreän liiton valtuuskunta hyväksyi puolueen demokratiaohjelman: Kansanvaltaa on lisättävä myös vaalien välillä

Vaalijärjestelmäuudistuksella on jo kiire

Vihreän liiton juuri hyväksytyn demokratiaohjelman mukaan kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien on oltava osa ihmisten arkipäivää ja päätöksentekoon on voitava osallistua valmistelu-, suunnittelu-, päätöksenteko- ja toimeenpanovaiheessa. Demokratiaohjelmassa kiinnitetään huomiota myös ns. edustuksellisen politiikan reformiin, jossa vaaditaan suhteellisuuden parantamista eduskuntavaaleissa ja vaali- ja puoluerahoituksen nykyistä parempaa julkisuutta. [:]

– Ei ole kohtuullista jos esimerkiksi Etelä-Savossa on 15 prosentin äänikynnys ja Uudellamaalla vajaa kolme. Suhteellisuuden parantamiseksi on kiirehdittävä vaalijärjestelmäuudistusta alueellisen epätasapainon poistamiseksi, sanoo demokratiaohjelman valmistelua vetänyt kansanedustaja, Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Heidi Hautala.

Vuonna 1999 säädettyä lakia vaalirahoituksen julkisuudesta on tiukennettava kirjaamalla lakiin viranomaisten velvollisuus valvoa vaalirahoituksen julkisuutta.

– Myös vaalikampanjoiden koolle pitää asettaa katto. Nyt kyse on silkasta kilpavarustelusta, jossa puolueet mainostavat “kun muutkin mainostavat” ja tavoitteena on mainostaa mieluiten muita enemmän ja näkyvämmin. Esimerkiksi Belgiassa on käytössä katto, jossa kampanjakulut on rajoitettu puolueen koko kampanjan osalta, Hautala sanoo.

Vihreiden demokratiaohjelmassa vaaditaan suoria vaikutuskanavia myös vaalien välille. Demokratia toteutuu parhaimmillaan alueellisena kansanvaltana, jota voidaan lisätä mm. järjestämällä neuvoa antavia kansanäänestyksiä myös kunnissa. Toisin kuin nyt kunnallinen kansanäänestys olisi järjestettävä jos viisi prosenttia äänioikeutetuista sitä vaatii.

– Kansanäänestykset, asukasyhdistysten toiminnan tukeminen, kuntalaisten mahdollisuus osallistua palveluiden suunnitteluun ja erityisryhmien kuten maahanmuuttajien vaikutusmahdollisuuksiin parantaminen ovat keinoja, joilla alueellista demokratiaa edistetään. Nämä ovat myös tapoja, joita vihreät ovat jo pitkään edistäneet, Hautala sanoo.

Muita demokratian edistämistoimenpiteitä vihreiden ohjelmassa on ns. tieto-osallisuus, jota tukevat mm. tiedottaminen, erilaiset kyselyt ja kuulemistilaisuudet sekä tarpeeksi selkeät lait ja asetukset. Hallinnon avoimuuden ja läpinäkyvyyden on toteuduttava niin, että kuka tahansa voi löytää asiakirjat ilman kohtuutonta vaivannäköä. Käyttämällä uutta viestintäteknologiaa ja kehittämällä verkkoa entistä vuorovaikutteisempaan suuntaan luotaisiin helposti saavutettavia vaikutuskanavia.

Demokratiaohjelman valmisteluun osallistui Heidi Hautalan lisäksi kansanedustaja Rosa Meriläinen ja Vihreän liiton puoluesihteeri Ari Heikkinen.

Facebook
Twitter
WhatsApp