Vihreä voitto ilmastopolitiikassa

Euroopan parlamentin jäsen Heidi Hautala Lehdistötiedote 10.9.2002

– EPn ympäristövaliokunta äänesti sitovan päästökauppajärjestelmän puolesta –

Heidi Hautala on tyytyväinen Euroopan parlamentin ympäristövaliokunnan tämänpäiväiseen äänestykseen päästökauppadirektiiviä koskevasta mietinnöstä. [:]

“EU on sitoutunut Kiotossa vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään ja poliittisten päättäjien on osoitettava johdonmukaisuutta kansainvälisten sopimusten toimeenpanossa. Päästökauppa on kustannustehokas ja kilpailua vähiten vääristävä väline vähennysten saavuttamiseksi, ” Hautala painottaa.

Oikeus- ja sisämarkkina-asioiden valiokunnan lausunnon esittelijänä Hautala piti syntynyttä kompromissia hyväksyttävänä tuloksena: “Ympäristövaliokunnan jäsenet osoittivat kykenevänsä johdonmukaiseen ilmastopolitiikkaan joidenkin jäsenmaiden teollisuusjärjestöjen painostuksesta huolimatta. Valiokunta äänesti sitovan järjestelmän puolesta, mutta hyväksyi oikeus- ja sisämarkkinavaliokunnan linjan mukaisesti rajatun mahdollisuuden joustavuuteen niissä tilanteissa joissa yhtä tehokkaita vaihtoehtoisia keinoja on käytetty päästöjen vähentämiseen. Olen erittäin optimistinen täysistuntoäänestyksen osalta, selkeä tulos valiokunnassa ennustaa johdonmukaista täysistuntokäsittelyä. ”

Ympäristövaliokunnan mietintö vahvistaa pakollisen unionin sisäisen päästökauppajärjestelmän alkamisen vuonna 2005. Valiokunta laajentaisi päästökaupan koskemaan myös muita kasvihuonekaasuja hiilidioksidin lisäksi.

Heidi Hautala toivoo Suomen hallituksen harkitsevan vielä uudelleen kantaansa EUn laajuista päästökauppaa kohtaan: “Suomi on sitoutunut merkittäviin päästövähennyksiin. Mielestäni on Suomen edun mukaista, että Euroopassa käynnistetään viivytyksettä mahdollisimman kattava ja sitova päästökauppajärjestelmä, jolla varmistetaan myös kilpailijoiden osallistuminen talkoisiin ja toisaalta luodaan tarvittavaa joustoa tavoitteiden saavuttamiseksi. ”

Euroopan Unioni on yhdessä vastuussa Kioton sopimuksen mukaisista kasvihuonekaasujen päästövähennyksistä. Osana kattavaa ilmasto-ohjelmaa komissio on ryhtynyt toimiin myös niiden sektoreiden osalta, joita päästökauppa ei koske, mm. liikenteen päästöjen vähentämiseksi.

Facebook
Twitter
WhatsApp