Vihreä eduskuntaryhmä: Suomen toimittava aktiivisesti metsäpalojen torjumiseksi

Vihreä eduskuntaryhmä on huolissaan Venäjän metsäpaloista ja niiden vaikutuksesta ilmanlaatuun ja kansalaisten terveyteen. Ensimmäisenä toimenpiteenä on neuvoteltava Suomen ja Venäjän rajayhteistyösopimus uusiksi. Sopimukseen on saatava kirjaus, jolla nyt koetun kaltaisia tulipaloja voidaan tehokkaasti torjua.

Vihreiden mielestä Euroopan unionin on voitava luoda yhteinen strategia, jolla unionin rajan molemmin puolin tapahtuviin Venäjän metsäpalojen kaltaisiin ympäristöä ja terveyttä uhkaaviin tilanteisiin voidaan puuttua nykyistä tehokkaammin. Vihreät esittävät, että Suomi ottaa asian esiin EU-puheenjohtajakaudella pidettävässä EU:n ja Venäjän huippukokouksessa 24.11.2006. Asiaa voidaan heti ryhtyä valmistelemaan heti.

Facebook
Twitter
WhatsApp