Vihdoinkin vapaa Vuotos

Toissa viikon torstaina kännykkääni alkoi sadella tekstiviestejä pohjoisesta: Voitto tuli! Tule soutuun! Vaasan hallinto-oikeus oli juuri kumonnut Vuotoksen altaan rakennusluvan. Olen ollut jopa nälkälakossa Vuotoksen takia, kun Esko Ahon hallitus kieltäytyi aikanaan tekemästä 240 neliökilometrin arvioimaan allashankkeen ympäristövaikutuksia. [:] Vapautuneempaa tunnelmaa en juuri ole kokenut kuin kymmenennessä Vuotos-soudussa. Kolmenkymmenen vuoden piina oli päättynyt . On ja Kemijoki Oy:n neljännesmiljardin markan arvoiset ponnistelut valuneet siinä sivussa hiekkaan. Ilmeisesti vain valtionyhtiöllä on varaa ottaa moinen liiketoimintariski ja luottaa siihen, että se onnistuu taivuttamaan jopa oikeuslaitoksen hankkeidensa taakse. Vaasan hallinto-oikeus kumosi paitsi vesioikeuden rakentamisluvan myös jokiyhtiön koko sodanjälkeisen ajan jatkuneen valtakauden. Hallinto-oikeuden perustelut ovat historialliset. Suomen perustuslaki, luonnonsuojelulaki ja EU:n luonnonsuojeludirektiivit velvoittavat ottamaan huomioon luonnon arvon, joka tunnustetaan koko yhteiskunnassa. Allashankkeen ympäristövaikutukset olisivat olleet toteutuessaan laajat, eikä menetettyjä luonnonarvoja olisi voinut korvata millään muulla. Poroelinkeinon harjoittaminen olisi vaikeutunut entisestään. Hallinto-oikeus piti rakentamisen esteitä niin ehdottomina, ettei mikään intressivertailu ollut enää tarpeen.

Toki jokiyhtiö yrittää vielä hakea korkeimmalta hallinto-oikeudelta valituslupaa väittäen, että kyseessä on merkittävä ennakkotapaus. Ennakkotapaukseksi siitä ei kuitenkaan ole. Turun yliopiston ympäristöoikeuden professori Kari Kuusiniemi ehti jo todeta, että Vuotoksen kokoiset hankkeet ovat niin harvinaisia, että tällä ratkaisulla ei todellakaan aleta evätä laiturilupia. Kauppa- ja teollisuusministeri Sinikka Mönkäre kiirehti sanomaan, ettei hän aio puuttua jokiyhtiön valituspuuhiin. Kauppa- ja teollisuusministerit Ilkka Suomisesta jo 1980-luvun alusta alkaen ovat kaikin tavoin edistäneet Vuotoksen rakentamista. Samaan aikaan jokainen ympäristöministeri Matti Ahteesta Satu Hassiin on tehnyt kaikkensa alueen pelastamiseksi voimalaitosrakentamiselta. Ehdottomasti tyylikkäintä, mitä hallitus, Kemijoki Oy:n pääisäntä, voisi nyt tehdä, olisi kirjoittaa yhtiölle kirje ja kehottaa sitä jo tyytymään. Samassa yhteydessä hallitus voisi ilmoittaa päätöksestään liittää Vuotoksen keskeiset luonto-alueet Naturaan. Kirjeestä voitaisiin lähettää kopio EU:n komissiolle. Tämä luopuisi saman tien haasteestaan Suomen valtiota vastaan, joka puolestaan pääsisi epätoivoisesta tehtävästä todistella alueen luontoarvojen vähäpätöisyyttä. Tuntien hallituksen erityisen halun koetella voimiaan EU:n komissiota vastaan luonnonsuojeluasioissa, pidän todennäköisempänä, että se jatkaa verissä päin Natura-taisteluaan Luxemburgin tuomioistuimessa.

Olen itse saanut kuulla aika paljon Brysselin-kortin käyttämisestä Vuotoksen asiassa ja muissakin luonnonsuojelukysymyksissä. Siksi olin kovin ilahtunut siitä, että Vuotos-päätös tuli kotimaisesta tuomioistuimesta. Suomen perustuslaki on siis totta edellyttäessään, että jokaisella on velvollisuus huolehtia luonnon monimuotoisuuden säilymisestä. Vaasan hallinto-oikeus vahvisti, että EU:n luonnonsuojeluoikeus on otettu olennaiseksi osaksi kotimaista lainsäädäntöä. Ympäristöministeriötä lukuun ottamatta viranomaiset ovat järjestään rikkoneet erilaisia lakeja edistäessään Vuotoksen allashanketta, joka saattoi edetä niinkin pitkälle vain laittomuuksien turvin. Kansalaisjärjestöjen tehtävänä on ollut muistutuksin ja valituksin ohjata viranomaisia takaisin kaidalle polulle. Siitä he ansaitsevat erityiset kiitokset. On ollut ilo toimia paikallisten asukkaiden tukena ja samalla saada elämänmittaisia ystäviä. Vapaana virtaava Kemijoen yläosa on oiva lohien nousta jokeen. Tarvitaan vain lohiportaat, ja siihen tarvitaan valtion budjetista rahaa. Jos liikemiehet maksavat maltaita kalastusmatkoista Kuolan jokien äärelle, en epäile, etteikö heitä riittäisi myös Koillis-Lappiin. Luontomatkailu ei ole enää pelkkää haihattelua. Siksi Lapin matkailuyrittäjät ovat alkaneet kääntyä jopa Naturan kannattajiksi. Soutaessamme toissa sunnuntaina alas Kemijokea Ihmettelimme uusia kevättulvien tekemiä hiekkasärkkiä. Törmäpääskyt lentelivät ja rentukat kukkivat. Eläköön vapaa Vuotos!

Turun Sanomien kolumni 29.6.2001

Facebook
Twitter
WhatsApp