Veronkiertoa auttavat tahot tarkempaan valvontaan

Heidi yhdessä veronkiertoa tutkivan PANA-valiokunnan vihreiden meppien kanssa teetti selvityksen tahoista, jotka ovat toimineet välittäjinä offshore-järjestelyissä. Välittäjiä ovat pankit, tili- ja lakitoimistot. Tiedot on kerätty kansainvälisen toimittajajärjestön ICIJ:n Panaman, Bahaman ja OffshoreLeakseistä kokoamista tietokannoista.

Nordea Bank sijoittuu kansainvälisten välittäjien listauksessa sijalle 51. Se on tehnyt 405 pyyntöä offshore-yhtiöiden perustamisesta. Eurooppalaiset pankit ovat olleet aasialaisia tai pohjoisamerikkalaisia pankkeja aktiivisempia: 20 kansainvälisen välittäjän joukossa on seitsemän eurooppalaista pankkia ja kirjanpitoyhtiötä. Samassa joukossa on vain vain kaksi pohjoisamerikkalaista eikä yhtään aasialaista pankkia. Tästä voi päätellä, että Euroopassa löytyy tilausta välittäjinä toimiville. Kansainvälisistä välittäjistä 90 prosenttia toimii myös Euroopassa. EU-sääntelyllä voidaan puuttua verovälttelyyn paitsi Euroopassa myös maailmanlaajuisesti.

Heidin mukaan EU:n lainsäädäntöä on vahvistettava niin, että välittäjät eivät voi enää edistää aggressiivista verosuunnittelua.
“Tarvitsemme nykyistä vahvempia sanktioita. Viranomaisten on tutkittava, mitä Panaman paperit kertovat raportissa mainituista välittäjiistä ja tarkistettava niiden toimien lainmukaisuus. On tärkeää varmistaa, että vastuuviranomaisilla on toimivalta, riittävät resurssit ja keinot kaikkien verosuunnitteluun osallistuvien tahojen valvontaan.  Nyt teettämämme selvitys on myös tärkeä työväline parlamentin veronkiertoa tutkivalle valiokunnalle, jonka loppuraportti valmistuu tämän vuoden aikana.”

Nordea on kutsuttu parlamentin PANA-valiokuntaan kuultavaksi 9. helmikuuta.

Lue raportti Usual Suspects? – Co-conspirators in the tax business of tax dodging

Facebook
Twitter
WhatsApp