Venäjän suojeltava ihmisoikeuspuolustajia

Tiedote 11.11. Bryssel

Heidi Hautalan puheenvuoro 11.11. Euroopan parlamentin täysistunnossa EU:n ja Venäjän huippukokouksesta, joka järjestetään 18.11.[:]

“Jotta Venäjä voisi kehittyä toimivaksi valtioksi ja monipuoliseksi talousalueeksi, on sen muututtava todelliseksi oikeusvaltioksi. EU:n ja Venäjän yhteistyö ei saa olla vain pragmaattista, vaan EU:n tulee edellyttää Venäjältä oikeuslaitoksen riippumattomuutta, demokratian, sananvapauden ja ihmisoikeustilanteen parantamista sekä varauksetonta tukea Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelle. Näihin asioihin on sitouduttava uudessa yhteistyösopimuksessa.

Päätöslauselmassa on kehotus ratifioida ihmisoikeuksia koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen lisäpöytäkirja numero 14, mikä tehostaisi Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen toimintaa. Tämä olisi tehtävä varsinkin, koska 27 prosenttia käsittelemättömistä tapauksista koskee Venäjää. Lisäksi Venäjän on allekirjoitettava valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista tehty Espoon yleissopimus.

Venäjän tulee noudattaa kansainvälisiä velvoitteitaan, jotta sitä voitaisiin pitää luotettavana yhteistyökumppanina. Maapallomme tulevaisuuden vuoksi Venäjän on sitouduttava yhteisiin päästöjen vähentämistavoitteisiin Kööpenhaminassa.

Tulevassa huippukokouksessa tulee olla näkyvästi esillä EU:n ja Venäjän välisen ihmisoikeusvuoropuhelun aikaansaannokset. Näiden vuoropuhelukokousten pitää olla läpinäkyviä ja kansalaisyhteiskunnan on voitava osallistua niihin.

Haluan nostaa EU:n ja Venäjän suhteiden ytimeen ihmisoikeuspuolustajien suojelemisen. Erityisen huolestuttava on Pohjois-Kaukasian katastrofaalinen tilanne. Pyydän siis kannatusta päätöslauselmaa koskevalle lisäykselleni, jossa kehotetaan Venäjää lopettamaan rankaisemattomuuden ja laittomuuden ilmapiiri sekä turvaamaan ihmisoikeuksien puolustajien fyysinen koskemattomuus.”

Lisätietoja:

Heidi Hautala +32-2-2845374

Facebook
Twitter
WhatsApp