Veden paino

///Vihreä Lanka

Virttaankankaan ja Keralan konfliktit muistuttavat toisiaan.

Viime viikolla kävin Virttaankankaalla tutustumassa Turun keinopohjavesihankkeeseen, jonka tarkoituksena on imeyttää Kokemäenjoen esipuhdistettua vettä usean kunnan alueelle levittyvän harjun läpi. Virttaanharjun kohouma on komea näky ja suosittu retkeilymaasto silmänkantamattomiin jatkuvien savisten peltoaukeiden keskellä.[:]

Jo keinopohjavesihankkeen koeimeytyksistä näkee, kuinka alueen kasvillisuus on muuttunut. Esimerkiksi jäkälät ovat korvautuneet heinillä. Harjumaiseman keskellä sijaitsevan erikoisen suppajärven pinta on laskenut huomattavasti, kun alueen pohjavettä on pumpattu imeytyksiin. Keinopohjaveden tuotannon ympäristöhaitat ovatkin harjulla ilmeiset.

Jos hanke aloitetaan, harjun läpi ei pumpata enää vain pohjavettä, vaan Kokemäenjoen esipuhdistettua pintavettä. Tällöin arvokkaat pohjavesivarat ovat vaarassa saastua. Saa nähdä, miten Länsi-Suomen ympäristölupavirasto arvioi vesilain ja luonnonsuojelulain
vaatimusten toteutuvan – onhan kyseessä sentään Natura-alue. Turku on tukalassa tilanteessa, koska senkin asukkaita koskee maailmanlaajuinen pyrkimys taata jokaiselle vuoteen 2015 mennessä oikeus puhtaaseen juomaveteen.

Virttaanharjun upeassa harjumaisemassa, 60 kilometrin päässä loppukäyttäjistä, en voinut olla muistamatta tammikuista käyntiäni Intian Keralassa. Siellä juomavedestä kiistelevät paikalliset asukkaat ja paikkakunnalle sijoittunut ylikansallinen Coca-Cola. Alueen kaivot olivat kuivuneet ja vesi myrkyttynyt. Plachimadan kyläläiset olivat vakaasti sitä mieltä, että syynä on Coca-Colan ylenmääräinen vedenotto ja haitallisia aineita sisältävän lietteen
levittäminen ympäristöön.

Keralan korkein oikeus oli määrännyt tehtaan pysäytettäväksi, kunnes asia on juurta jaksain selvitetty. Vesivarat ovat Intiassa julkisessa suojeluksessa, mutta sielläkin pitäisi aivan ilmeisesti kehittää vesivaroja koskevaa lainsäädäntöä ja kansalaisten ympäristöoikeuksia.
Tehdas suljettiin helmikuussa, kun Keralan pääministeri puuttui asiaan. Kapinointi Coca-Colan “vesipiratismia” vastaan on nyt levinnyt noin sadalle paikkakunnalle, joten yhtiöllä on todellinen pr-ongelma.

Maailmalla puhtaasta vedestä on tulossa yhä kuumempi poliittisten kiistojen kohde. Kiihtyvä vesivarojen yksityistäminen on herättänyt vahvan vastustuksen eri puolilla. Vesivarojen käytöstä aiheutuvien hyötyjen ja haittojen epätasaisen jakautumisen ennustetaan aiheuttavan suuria jännitteitä, jopa sotia.

Samaan aikaan Suomessa vesilaista halutaan poistaa ehdoton rakentamiskielto, jos suunnitteilla olevan hankkeen ympäristöhaitat ovat erittäin suuret. Kyseinen pykälä on sama, joka osaltaan esti Vuotoksen tekoaltaan rakentamisen. Jos ehdoton rakentamiskielto poistetaan, keinopohjaveden valmistaminen Virttaankankaalla, Pälkäneellä ja muualla voi tulla mahdolliseksi vakavista ympäristöhaitoista huolimatta.

Toivoa herättääkin nyt EU:n vesipuitedirektiivi, koska se pakottaa parantamaan myös pintavesien laatua. Perimmältään turkulaistenkin juomavesiongelma johtuu juuri pintavesien pilaantumisesta. Ehkä Plachimada ja Virttaankangas eivät sittenkään ole niin kaukana
toisistaan? Ainakin ne ovat samalla planeetalla, jolla puhtaasta vedestä on tulossa yhä niukempi ylellisyystuote.

Facebook
Twitter
WhatsApp