Vastaukset SLU:n kysymyksiin hyvinvointiin, liikuntaan ja urheiluun liittyen

1.       Euroopan parlamentti hyväksyi toukokuussa 2008 raportin Euroopan komission julkaisemasta urheilun valkoisesta kirjasta ja sen toimintaohjelmasta. Valkoisen kirjan teemoina ovat urheilun yhteiskunnalliset tehtävät, urheilun taloudellinen merkitys ja urheilualan organisoituminen.  http://ec.europa.eu/sport/white-paper/doc/wp_on_sport_fi.pdf

 

Mitä urheilun valkoisen kirjan raportin tavoitteita pidät tärkeimpinä ja miksi?

 

1. Urheilua tulee käyttää keinona edistää sosiaalista osallisuutta, integraatiota ja yhtäläisiä mahdollisuuksia. Kestävää kehitystä tulisi edistää myös urheilussa. Lisäksi rasismia ja väkivaltaa on ehkäistävä ja näiden ilmiöiden torjuntaa tehostettava.

 

 

2.       Urheilun eurooppalaisen mallin mukaan kansalaistoiminta ja ammattilaisurheilu toimivat samoissa rakenteissa ja samoilla arvoilla. Pohjoismainen urheilujärjestelmä perustuu vapaaehtoiseen kansalaistoimintaan. Euroopan unionissa on 700 000 urheiluseuraa.

 

Miltä näyttää mielestäsi liikunnan vapaaehtoisen kansalaistoiminnan tulevaisuus EU:ssa?

 

2. Vapaaehtoinen kansalaistoiminta on urheilun ja sen tulevaisuuden edellytys Suomessa ja EU:ssa. On positiivinen asia, että yleishyödyllinen kansalaistoiminta on huomioitu urheilun yhteydessä Lissabonin sopimuksen uudessa 149 artiklassa.

 

 

3.       Eurooppalaisten hyvinvointia ja terveyttä voidaan lisätä liikunnan avulla. EU:n urheiluministerit hyväksyivät joulukuussa 2008 unionin terveyttä edistävän liikunnan suositukset.  http://ec.europa.eu/sport/library/doc/c1/pa_guidelines_4th_consolidated_draft_en.pdf

 

Mitkä terveyttä edistävän liikunnan suositukset koet tärkeimmiksi? Miten aiot edistää suositusten muuttumista käytännöksi?

 

3. Ensinnäkin suositus 10, jonka mukaan toimintamahdollisuuksia tulisi tarjota kaikille ihmisille ja toiminnassa tulisi pyrkiä eri yhteiskuntaryhmien väliseen yhteistyöhön. Toisaalta suositukset 25-32 ovat olennaisia pyrittäessä rohkaisemaan unionin kansalaisia terveyttä edistävään liikuntaan: pyöräily- ja jalankulkumahdollisuuksia tulisi siis edistää kaupunki- ja liikennesuunnittelussa.

Tulen seuraavallakin europarlamenttikaudellani edistämään tasa-arvoisempaa ja suvaitsevaisempaa Eurooppaa valiokunta- ja äänestystyöskentelyssäni.

 

 

4.       Euroopan parlamentti hyväksyi 10.3.2009 äänestyksessään MEP Christel Schaldemosen online-rahapelaamista koskevan oma-aloitemietinnön. Tämän mukaan online-rahapeleihin ei tarvita EU-tason säätelyä vaan jäsenvaltiot voivat valvoa kansallisesti rahapelimarkkinoitaan. http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/063-51383-068-03-11-911-20090310IPR51382-09-03-2009-2009-true/default_fi.htm

 

Kannatatko kansallisten rahapelijärjestelmien säilyttämistä unionissa? Kyllä / Ei

Miksi?

 

4. Rahapelijärjestelmät on säilytettävä jäsenvaltioiden kansallisessa toimivallassa. Monissa jäsenvaltioissa, kuten Suomessa, rahapelijärjestelmillä on tärkeä yleishyödyllinen merkitys. Tämä funktio ei saa jatkossakaan vaarantua.

 

 

 

5.       Miten liikunta ja urheilu näkyvät omassa vaalikampanjassasi?

 

5. Tuen näkyvästi pyöräilyä vaalikampanjassani. Olen osallistunut esimerkiksi aktiivisesti Fillari Helsinki –kampanjaan.

Facebook
Twitter
WhatsApp