Vastaukset Plan Lastenhallituksen kysymyksiin

1) Mitä hyvää ja huonoa tulee mieleesi lasten oikeuksista ja asemasta
a) Euroopan unionissa?

Heidi: Hyvää: Lasten oikeudet ovat sinänsä nimenomaisesti turvattu esimerkiksi Lissabonin sopimuksessa ja muissa virallislähteissä. Varsin monet eurooppalaiset lapset voivat käytännössä elää sellaista lapsuutta, johon jokaisella maailman lapsella tulisi olla mahdollisuus.[:]

Huonoa: Paperilla olevat oikeudet eivät aina toteudu. Ihmiskauppaa, joka kohdistuu myös lapsiin, harjoitetaan EU:nkin alueella. Ongelma on myös aineellisen hyvinvointimme nurja puoli: lapsuuden lyhentyminen eli kasvavat, yhä nuorempia koskevat yhteiskunnalliset suorituspaineet. Käytännössä liian moni eurooppalainen nuori on yksinäinen ja voi pahoin.

b) kehitysmaissa?

Heidi: Hyvää: Kehitysmaiden välillä on suuria eroja riippuen esimerkiksi sijainnista, joten yleistäminen on vaikeaa. Esimerkiksi afrikkalaisiin usein liitetty yhteisöllisyys on lapsen kasvuolosuhteiden ja koko yhteiskunnan hyvinvoinnin kannalta elintärkeä ilmiö, joka Suomessa on viime vuosikymmeninä valitettavan voimakkaasti vähentynyt.

Huonoa: Ongelmia on lukuisia, joista useimpien taustalla on köyhyys: lapsityövoima, lapsisotilaat, ihmiskauppa… Monille kehitysmaiden lapsille on alusta pitäen täysin mahdotonta toteuttaa itseään ja unelmiaan – oikeus, joka siis kuuluisi jokaiselle lapselle ympäri maailman.
2) Mikä on mielestäsi tärkein asia YK:n lapsen oikeuksien
sopimuksessa? Tiedätkö, kuinka monta vuotta sopimus täyttää tänä vuonna?

Heidi: Tärkeintä on se, että lasten oikeudet on nimenomaisesti tunnustettu laajalti ympäri maailman ratifioidussa sopimuksessa. Sopimus täyttää 20 vuotta 2009.

3) EU:ssa valmistellaan parhaillaan lapsen oikeuksien strategiaa. Jos
sinut valitaan Euroopan parlamenttiin, mikä olisi tärkein lasten
oikeuksiin ja kehitysmaiden lapsiin liittyvä asia, johon haluaisit
vaikuttaa?

Heidi: Lapsiin kohdistuva rikollisuus mm. netissä on estettävä. Kaikki kauppasopimukset pitää arvioida naisten ja lasten näkökulmasta. Rokotusohjelmat ovat halpa tapa estää kehitysmaiden lapsia sairastumasta ja vammautumasta. Puhdas elinympäristö kuten oikeus puhtaaseen juomaveteen on tärkeä ihmisoikeuskysymys myös lapsille.

4) Planin Lastenhallitus haluaa varmistaa, että ehdokkaat edistävät
kaikkien maailman lasten oikeuksien toteutumista. Jos tulet valituksi, lupaatko edistää lasten oikeuksiin ja varsinkin kehitysmaiden lapsiin liittyviä asioita Euroopan parlamentissa?

Heidi: Lupaan. Kehityspolitiikka on yksi kiinnostavimmista aloista Euroopan parlamentissa. Olen lakivaliokunnan puheenjohtajana eduskunnassa perehtynyt useisiin lasten oikeuksia koskeviin kansainvälisiin sopimuksiin, jotka olisi saatava maailmanlaajuisiksi.

Facebook
Twitter
WhatsApp