Vastaukset kulttuurialan kyselyyn

Heidi kertoo, mitä mieltä on tekijänoikeuksien suojaamisesta ja piratismin torjumisesta Luovan työn tekijöiden ja yrittäjien ehdokaskyselyssä.

[:]

1) Onko tekijänoikeusjärjestelmää kehitettäessä turvattava suomalaisen kulttuurin elinvoimaisuus ja monimuotoisuus?

Heidi: Kyllä. Jokaisen kuuluu saada työstään palkkio, mutta on muistettava, että kulttuurin elinvoimaisuuden tärkeä osa on lainaaminen.

2) Tulisiko jollain tavalla turvata heikomman osapuolen suojaa niissä sopimustilanteissa, joissa taiteilijat ja kulttuurialan pienyrittäjät myyvät luovia sisältöjä suurille ja usein ylikansallisille yhtiöille?

Heidi: Kyllä. Korvausten tulisi ohjautua suoremmin tekijöille.

3) Tuleeko luovan alan tekijällä olla edelleen vapaus sopia teoksensa käytöstä?

Heidi: Kyllä.

4) Tuleeko nettiyhteyksiä myyvällä ja ylläpitävällä teleoperaattorilla mielestäsi olla vastuu torjua lain vastaista nettipiratismia omassa verkossaan?

Heidi: Ei. Viranomaisvastuita ei tule siirtää yksityisille yrityksille. Tämä voisi loukata yksityisyyden suojaa.

5) Tulisiko henkilöllä, joka lain vastaisesti levittää paljon piraattitiedostoja internetissä estää suurten tiedostojen levitys siten, että mahdollisuus sähköpostin ja internetin käyttöön muuten säilyy?

Heidi: Ei. Netin käyttö on tien käyttöön rinnastettava perusoikeus, eikä siihen tule ulottaa rangaistusluontoisia rajoituksia.

6) Pitäisikö äänitteen (mm. cd-levy) olla suojattu niin kauan kuin sen tehnyt musiikin esittäjä elää?

Heidi: Kyllä

7) Kun hyvitysmaksua kerätään nykyisin MP3-soittimista, tulisiko sitä kerätä myös musiikkikännykän MP3-soittimista?

Heidi: Ei. Tallennusalustan sijaan maksu tulee kohdentaa suoraan tekijänoikeuden alaiseen aineistoon.

8.  Kuvaohjelmalaissa säädetään lapsille haitallisten elokuvievn, TV-ohjelmien ja pelien ikärajoista. Ikärajojen noudattaista valvotaan tarkasti laillisissa jakelukanavissa. Kuitenkin samaan aikaan ikärajallsita materiaalia levitetään alaikäisille piraattitiedostoina internetissä. Pitäisikö tähän jakeluun puuttua tiukemmin?

Heidi: Kyllä. Internetissä tulee olla samat säännöt kuin muuallakin yhteiskunnassa.

Facebook
Twitter
WhatsApp