Valtaa kansalle, joka EU:ssa vaeltaa

Suuri valiokunta on istunut pitkää päivää, kun eduskunta on valmistautunut tulevasta EU-perustuslaista järjestettävään hallitustenväliseen konferenssiin. On puhuttu hyvinvointivaltion tulevaisuudesta, vallan siirtymistä ja kansalaisten mahdollisuuksista vaikuttaa itseä koskeviin asioihin. Itse olen puhunut etenkin sen puolesta, että unionin kehittyessä myös kansalaisille annettaisiin lisää suoria poliittisen vaikuttamisen kanavia. [:]

Tulevaisuuskonventin esityksessä iloinen yllätys oli kohta, jossa ihmisille tarjotaan mahdollisuus aloitteiden tekemiseen komissiolle. Mikäli esitys menee nykymuodossaan läpi, aloitteen taakse tarvittaisiin vähintään miljoona kansalaista huomattavasta määrästä jäsenmaita. Näin nettiaikaan nimimäärä ei liene kohtuuton. Se voi olla suorastaan liian pieni – Suomeen suhteutettuna vain 12500!

Omissa kirjoituksissani ole pyrkinyt tuomaan esiin myös mahdollisuutta järjestää kansanäänestys nyt uudistettavasta EU-perussopimuksesta. Uskon, että kun ihmiset osallistetaan tulevaisuuden rakentamiseen, EU-asiat voidaan kerrankin saada niin työpaikkojen lounaspöytiin kuin kahvilakeskusteluihinkin. (Jos väitetään, että ihmisillä ei ole kiinnostusta tai tietoja, kyse ei suinkaan ole ongelman syystä vaan seurauksesta.)

Muita viime aikojen kiinnostavia keskustelunaiheita ovat olleet ainakin Suomen lähimenneisyyden selvittäminen sekä tietysti vanhat, rakkaat ympäristöteemat – liito-orava, Vuosaaren satama ja Itämeri. Syksyn työ on vasta alussa.

Facebook
Twitter
WhatsApp