Valiokunta äänesti suojelumääräyksestä

Kansalaisvapauksien, oikeus- ja sisäasioiden valiokunta äänesti tänään eurooppalaisesta suojelumääräyksestä yhteiskokouksessa naisten oikeuksien valiokunnan kanssa.[:]

Eurooppalaisen suojelumääräyksen tarkoituksena on suojata henkilöä, johon kohdistuu väkivallan uhka. Tavoitteena on, että kansalaisen muuttaessa toiseen EU-maahan voi hän saada uudessa maassaan suojaa alun perin toisessa maassa saamansa suojelumääräyksen perusteella. Toisin sanoen suoja väkivallalta ei enää tulevaisuudessa pysähtyisi rajoihin.

Eurooppalainen suojelumääräys vahvistaa uhrin oikeuksia. Mukana ovat myös ennaltaehkäisevät suojelutoimet. Henkilön ei siis ole välttämättä vielä tarvinnut joutua väkivallan uhriksi.

Heidi Hautala teki menestyksekkäästi parlamentin mietintöluonnokseen useita muutosesityksiä. Valiokunnan hyväksymään mietintöön lisättiin muun muassa kappale uhrin oikeuksista tilanteesta, jossa toimeenpaneva valtio kieltäytyy toteuttamasta suojelumääräystä. Direktiiviin saatiin myös maininta jäsenvaltioiden tiedotus- ja valistuskampanjoista, joilla lisätään tietoutta mahdollisuudesta antaa eurooppalainen suojelumääräys. 

Seuraavaksi asiaa käsitellään neuvostossa.

Facebook
Twitter
WhatsApp