Valinnanvapaus on ihmisoikeus

Joulukuun 10. on kansainvälinen ihmisoikeuksien päivä, jolla kunnioitetaan vuonna 1948 hyväksyttyä YK:n ihmisoikeuksien julistusta. Vielä tänäkin päivänä tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksia rikotaan räikeästi useissa maissa.

Abortti on kielletty lähes 30 maassa, joista suurin osa on Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Vaikka nainen olisi hengenvaarassa, joutunut insestin tai raiskauksen uhriksi tai jos sikiö on epämuodostunut, aborttia ei sallita.

Aborttioikeutta rajoitetaan useimmiten uskonnollisin syin, jolloin naisen oikeus elämään, valintaan omasta kehostaan ja lisääntymisestään jää toissijaiseksi. Näin tapahtuu maissa, joissa muutoinkin tyttöjä ja naisia kohdellaan kaltoin.

Osassa abortin kieltävistä maista tyttöjä ja naisia tuomitaan vankilaan laittoman abortin tekemisestä. Esimerkiksi Keski-Amerikan El Salvadorissa vankeusrangaistus voi olla jopa kahdeksan vuotta. Naista auttava terveydenhuollon ammattilainen voi saada 12 vuotta vankeutta. Lisäksi naisia, jotka ovat saaneet keskenmenon, on syytetty törkeästä henkirikoksesta, josta rangaistus voi olla jopa 50 vuotta vankeutta.

Tiukka laki ei tuota tulosta

Jos tiukkien aborttilakien tavoitteena on aborttien ehkäiseminen, ne ovat epäonnistuneet. Tutkimukset osoittavat, että tiukat aborttilait eivät alenna aborttien määrää. Vuonna 2008, Latinalaisessa Amerikassa aborttien määrä oli 32 tuhatta naista kohti. Länsi-Euroopassa, jossa abortti on laajasti sallittu, vastaava luku oli 12 tuhatta naista kohti.

Tiukat aborttilait ajavat epätoivoisiin tekoihin, erityisesti kehitysmaissa, joissa useimmilla naisilla ei ole varaa matkustaa paikkaan, jossa turvallinen abortti olisi mahdollinen.

Laittoman abortin tekee yleensä puoskari tai nainen itse tikkujen, henkareiden tai myrkkyjen avulla. Näistä syntyy naiselle elinikäisiä vammoja tai pahimmassa tapauksessa nainen menettää henkensä. Laittomien aborttien uhreja hoitavilla klinikoilla vierailleet ovat todistaneet, miten tärkeää on taata oikeus turvalliseen aborttiin.

Laillinen ja turvallinen abortti on tärkeä oikeus myös raiskauksen uhreiksi joutuneille tytöille. Vanhoillisissa maissa raskaaksi tulleet tytöt ovat sosiaalisen häpeän ja perheen hylätyksi tulemisen pelossa valinneet itsemurhan.

Seksuaalikasvatus

Ainoa keino, jolla ei-toivottuja raskauksia ja abortteja voidaan ehkäistä, on tarjota kunnon seksuaalikasvatusta ja nykyaikaisia ehkäisykeinoja. Lisäksi naisilla on oltava oikeus päättää seksuaalielämästään ja -suhteistaan.

EU on jo pitkään edistänyt näitä keinoja kehitysavulla ja ohjannut rahoitusta perhesuunnitteluun ja seksuaali- ja lisääntymisterveyteen. Rahoituksen jatkosta on huolehdittava. Muiden avustajamaiden, kuten Yhdysvaltojen ei pidä myöskään antaa rajoittaa tyttöjen ja naisten mahdollisuutta turvalliseen ja lailliseen aborttiin. EU:n tehtävä on suojella naisten ja tyttöjen oikeuksia ja ihmisarvoa.

Heidi Hautala ja Sophie in ‘t Veld
Euroopan parlamentin seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja oikeuksien työryhmän puheenjohtajat

Facebook
Twitter
WhatsApp