Vaalilaki vihdoin uudistettava

Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Heidi Hautala puhui Vihreiden
valtuuskunnan kokouksessa Helsingissä vaalijärjestelmän ongelmista ja pienten
vaalipiirien kohtuuttoman korkeasta äänikynnyksestä. Hautala piti tätä
edustuksellisen demokratian pahimpana epäkohtana.

– Vaalijärjestelmän asiantuntijoiden, mm. hallintoneuvos Lauri Tarastin mukaan
väestöltään pienimpien vaalipiirien kohtuuttoman korkea äänikynnys on jo kauan
ollut edustuksellisen demokratian pahin epäkohta. Kun nyt myös eduskunnan
puhemies Timo Kalli ja erityisesti presidentti Tarja Halonen ottivat ongelman
esiin uuden eduskunnan kokoontuessa, voimme vaatia täydellä painolla vaalilain
pikaista muuttamista. Oikeusministeriössä on esitys valmiina.

Vaalijärjestelmän epäkohtien lisäksi Hautala kiinnitti puheessaan huomiota
vaalirahoitukseen, jotta valittavan kansanedustajan ja rahoittajan kytkös
tulisi nykyistä paremmin ilmi:

– Olemme jo kauan ponnistelleet vaalirahoituksen avoimuuden lisäämiseksi. Se
onkin paras tapa hillitä sen kilpavarustelua, kun vaalituki joudutaan ottamaan
vastaan päivänvalossa. Lain nykyisin vaatimaa pienempienkin summien
lahjoittajat tulisi ilmoittaa, eduskuntavaaleissa 1700 euron kynnyssumma ei
saisi olla ainakaan yli tuhat euroa.

Puhe kokonaisuudessaan

Facebook
Twitter
WhatsApp