Uusia avauksia – vai pää pensaaseen?

Maahanmuuttoasiat ovat aika herkkiä, huomasin taas, kun olimme perjantaina Anni Sinnemäen ja Tapio Laakson kanssa julkistaneet vihreän maahanmuutto-ohjelman.

Lauantain leppoisat aamukahvit olivat menneet väärään kurkkuun eräiltä, jotka olivat lukeneet minun ehdottaneen maahanmuuttajille kiintiöitä yrityksiin.

Maa, jossa Helsingin Sanomien NYT-liitteen mukaan melkein 40 prosenttia kyselyyn vastaajista sulkisi rajat maahanmuuttajilta, on vaarassa kuihduttaa kansantaloutensa väestön ikääntyessä. Maahanmuuttajia tarvitaan, muun uskotteleminen on tosiasioiden kieltämistä.

Ajatukseni lähtee siitä, että kiintiöitä hyvinkin tarvitaan, koska maahanmuuttajat törmäävät Suomessa jatkuvasti etniseen syrjintään työhönotossa. Voi riittää, että etunimi on Ahmed tai haastattelussa paljastuu valkeasta poikkeava ihonväri. Ei ole kenenkään etu, että maahanmuuttajat eivät työllisty.

Suomessakin voitaisiin harkita, että nimenomaan julkisen sektorin työnantajia velvoitettaisiin palkkaamaan työntekijöikseen kuntansa maahanmuuttajia vastaava osuus väestöstä. Laki antaa mahdollisuuden tällaiseen ns. positiiviseen erityiskohteluun. Tällä voidaan tasoittaa esim. vammaisten tai maahanmuuttotaustaisten tietä työelämään. Näin on toimittu esimerkiksi Hollannissa ja Britanniassa.

En sen sijaan ehdota, että yksityisiä yrityksiä velvoitettaisiin lailla maahanmuuttajille varattuihin kiintiöihin. Pienyrityksille ne olisivat myös mahdottomia toteuttaa.

Mutta yritysmaailmassa on hyviä esikuvia. Suomen Posti Oyj, jonka työntekijät edustavat yli 30 eri kansallisuutta, ansaitsee onnittelut. Se palkkasi juuri ensimmäisen uussuomalaisen kehityspäällikön. Posti ei edes kulkisi ilman maahanmuuttajia.

Samalla tavalla riippuvaisia uussuomalaisesta työvoimasta ovat muun muassa monet hotelli-, ja siivous- ja muiden palvelualojen yritykset erityisesti pääkaupunkiseudulla. Maahanmuuttajien osallistamisesta on tulossa niille kilpailuvaltti.

Valtiovaltakin voi edistää maahanmuuttajien työllistymistä – jopa yksityisissä yrityksissä. Hyvä esimerkki tulee Britanniasta, jossa isoja julkisia hankintoja kilpailutettaessa on alettu antaa lisäpisteitä maahanmuuttajia hyvin työllistäneille palveluntarjoajille.

Miksei Suomessakin?

P.S. Sain kyllä vähän kehujakin rohkeudesta esittää uusia avauksia jopa näin vaalien alla. Myös Turun Sanomien ja Aamulehden toimittaja Taneli Heikka sanoi vihreiden erottuvan asia-avauksillaan yhä enemmän muista puolueista, jotka keskittyvät mielikuvien rakenteluun. Tosin Heikka piti strategiaamme riskialttiina tavoiteltaessa vaurastuneen keskiluokan ääniä... – Mutta sanon, että mieluummin riskiavauksia kuin pää pensaaseen.

Facebook
Twitter
WhatsApp