Uraaniammusten käyttöä selvitettävä

Euroopan parlamentin vihreät vaativat torstaina pidettävässä poliittisten ryhmien puheenjohtajien kokouksessa, että Euroopan komissio ja EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Javier Solana antavat ensi viikolla Strasbourgin täysistunnossa selvityksen köyhdytetyllä uraanilla varustettujen ammusten käytöstä Balkanin sodissa. Euroopan parlamentin vihreät kirjelmöivät aiheesta silloiselle Naton pääsihteerille Javier Solanalle jo toukokuussa 1999. Vihreät vaativat Natolta lupausta, ettei köyhdytettyä uraania enää koskaan käytettäisi sotilaallisissa operaatioissa. Vihreän ryhmän puheenjohtaja Heidi Hautala katsoo, että viimeistään nyt on perusteltua valmistautua uraaniammusten kieltävään maailmanlaajuiseen sopimukseen. YK:n ympäristöohjelman UNEPin edustajat vaativat pommitusalueiden merkitsemistä ja aitaamista jo lokakuussa 1999 mahdollisten riskien varalta. Nato antoi tietoja alueista UNEPille vasta kun YK:n pääsihteeri Kofi Annan oli pyytänyt sitä kahdesti kirjeessään Naton pääsihteerille. “Tämän esimerkin valossa on helppoa nähdä, mitä Naton salailupolitiikka käytännössä merkitsee. Puolustusnäkökohdat eivät voi oikeuttaa ihmisten terveyteen ja ympäristöön liittyvien tietojen salaamista. Mikäli Naton ja Euroopan unionin yhteistyötä tulevissa kriisinhallintaoperaatioissa lisätään, on Euroopan parlamentilla oltava oikeus valvoa tätä kehitystä”, Hautala sanoo.

Facebook
Twitter
WhatsApp