Ulkoministeri ja kehitysministeri kuulivat kansalaisjärjestöjä YK:n yleiskokoukseen liittyen

Ulkoministeri Erkki Tuomioja ja kehitysministeri Heidi Hautala tapasivat kansalaisjärjestöjen edustajia 7. syyskuuta järjestetyssä YK:n yleiskokouksen 66. istuntoa käsittelevässä kuulemistilaisuudessa. Vuosittain järjestettävän tilaisuuden tarkoituksena on kuulla kansalaisyhteiskunnan näkemyksiä Suomen ja EU:n tavoitteista YK:n yleiskokoukseen. Tilaisuudessa oli läsnä laaja kirjo kansalaisyhteiskunnan edustajia.

[:]

Avauspuheenvuorossaan ministeri Tuomioja korosti tuoreen hallitusohjelman vahvoja YK-painotuksia. Tulevan yleiskokouksen istuntokauden osalta ministeri painotti aseidenriisunta- ja asevalvontakysymyksiä käsittelevän yleiskokouksen 1. komitean puheenjohtajuutta, ihmisoikeuksien ja demokratian edistämistä sekä kestävän kehityksen tavoitteiden edistämistä YK:ssa. Hän nosti esiin Suomen ja Turkin aloitteesta valmistellun rauhanvälityspäätöslauselman, jonka hyväksyminen yleiskokouksessa kesäkuussa 2011 oli merkittävä saavutus. Ajankohtaisina poliittisina kysymyksinä ministeri Tuomioja mainitsi Palestiinan aseman YK:ssa ja arabikevään tapahtumat.

Ulkoministeri Tuomioja korosti, että Suomen ehdokkuus turvallisuusneuvostoon kaudelle 2013-14 on YK-politiikkamme kärkihanke. Ministeri Tuomioja korosti YK:n turvallisuusneuvoston olevan ainoa YK-elin, joka voi tehdä jäsenvaltioita oikeudellisesti sitovia päätöksiä. Esimerkiksi päätöslauselma 1325 Naiset, rauha ja turvallisuus saa voimansa juuri tästä velvoittavuudesta.

Kehitysministeri Heidi Hautala totesi, että Suomen tulisi pyrkiä entistäkin vahvemmin korostamaan tasa-arvoasioiden kaltaisia vahvoja osaamisalueitaan. Ministeri Hautala korosti kestävän kehityksen haasteita ja tarvetta kehittää tasapainoisesti sen kaikkia ulottuvuuksia. Hän myös painotti nuorisokysymysten merkitystä sekä vuosituhattavoitteiden saavuttamisen tärkeyttä. Ministeri Hautala kertoi osallistuvansa yleiskokousviikon aikana muun muassa ei-tarttuvien tautien konferenssiin ja aavikoitumista käsittelevään korkean tason kokoukseen.

Keskustelua tilaisuudessa syntyi etenkin Palestiinan asemasta, YK:n vuosituhattavoitteiden tilanteesta ja nuorisokysymysten merkityksestä.

Lisätietoja: ulkoministeri Erkki Tuomiojan diplomaattiavustaja Katja Pehrman, puh. 040 181 9257, kehitysministeri Heidi Hautalan lehdistöavustaja Milma Kettunen, puh. 040 552 9869, yksikön päällikkö Katri Viinikka, YK- ja yleisten globaaliasiain yksikkö, puh. 040 753 2730

Facebook
Twitter
WhatsApp