Ulkoasioita parlamentissa

Euroopan parlamentin ulkoasiainvaliokunnassa käsitellään tällä viikolla EU:n strategiaa Etelä-Kaukasuksesta, Itämeri-strategiaa,[:] EU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimusta, Bosnia-Hertsegovinan tilannetta, suhteita Pakistaniin ja Heidi Hautalan laatimaa mietintöä ihmisoikeuspuolustajista ja EU:n politiikasta suhteessa heihin. Kuultavana on myös EU:n Washingtonin lähetystön päällikkö Joao Vale de Almeida. Etelä-Kaukasus – strategiaa muokattaessa on Hautala pitänyt erityisesti esillä medianvapauteen liittyviä kysymyksiä ja Itämeri-strategian kohdalla sitä, että Venäjän tulisi ratifioifa sopimus valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista eli ns. Espoon sopimus.

Facebook
Twitter
WhatsApp