Ulkoasianvaliokunta ja parlamentit ulkosuhdehallinnosta

Tänään ulkoasiainvaliokunta kokoontui keskustelemaan EU:n uuden ulkosuhdehallinnon perustamisesta kansallisten parlamenttien edustajien kanssa.[:]Ihmisoikeusalivaliokunnan puheenjohtaja Heidi Hautala nosti kokouksessa esille sen, että ihmisoikeuksien tulee olla uuden hallinnon keskiössä. Tämä tarkoittaa sitä, että hallinnon henkilökunnan tulee saada yhtenäistä koulutusta, jossa painotetaan EU:n ihmisoikeuspolitiikkaa. Hautala on vaatinut erillisen korkeatasoisen ihmisoikeusosaston perustamista. Tämä osasto ei saa olla eristäytynyt muusta hallinnosta, vaan sillä tulee olla sanavaltaa esimerkiksi maakohtaisissa strategioissa.

Hautalan mukaan on myös tärkeää luoda Ashtonin tueksi ihmisoikeusedustajan tehtävä, joko henkilökohtaisen edustajan muodossa tai niin, että yksi korkean edustajan varaedustajista vastaisi ihmisoikeuksista.

Hautala myös muistutti, että toimivan keskushallinnon lisäksi tulee ihmisoikeuksien olla tehokkaasti edustettuna kentällä: valtuuskunnissa tulee olla yksi ihmisoikeuksista vastaava henkilö ja on luotava paikallisia ihmisoikeusstrategioita.

Facebook
Twitter
WhatsApp