Tyttöjen ympärileikkaukset kiellettävä

Euroopan parlamentin jäsen Heidi Hautala vastaanotti vetoomuksen tyttöjen ympärileikkauksen kieltämisestä ja varhaisten avioliittojen vähentämisestä kesäkuun lopulla Helsingissä. Vetoomuksen luovutti kristillis-humanitaarinen Suomen World Vision -järjestö. Hautala toimittaa vetoomuksen edelleen Euroopan parlamentin vetoomusvaliokuntaan, joka vetoomuksen kelpoisuuden arvioiduttuaan päättää jatkotoimista komissiolta pyytämänsä raportin pohjalta. [:] Ympärileikkauksia suoritetaan vuosittain kahdelle miljoonalle tytölle ja naiselle lähinnä Afrikassa sekä muutamassa Lähi-idän ja Aasian maassa. Naisten sukupuolielinten silpomista harjoitetaan myös joissakin afrikkalaisten siirtolaisten yhteisöissä Euroopassa, Kanadassa, Australiassa, Uudessa Seelannissa ja Yhdysvalloissa. Vetoomuksen luovuttaneen järjestön mukaan tyttöjen ympärileikkaukset ovat yksi karkeimmista lasten oikeuksien rikkomuksista. Tytöt voivat kuolla ympärileikkausta seuranneeseen verenvuotoon tai silpomisesta johtuviin tulehduksiin. He voivat myös saada hiv-tartunnan, sillä samoja välineitä käytetään moniin leikkauksiin ilman sterilointia. Lisäksi sukupuolielinten silpominen aiheuttaa pysyviä seurauksia, mm. steriliteettiä, munuaisvaurioita, kystoja, psykoosia sekä vaikeita ongelmia kuukautisten, raskauden ja synnytyksen aikana. Ympärileikkaus on kulttuuriperinne, jonka suorittamisen jälkeen tytöt nähdään aikuisina ja heidän odotetaan avioituvan. Täten ympärileikkaus ja varhaiset avioliitot katkaisevat miljoonien tyttöjen koulutien ja ovat esteenä naisten tasa-arvoiselle tulevaisuudelle. Asiasta mietintöä valmisteleva Euroopan parlamentin naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunta ei kehota unionia ja jäsenvaltioita ainoastaan säätämään lakeja ja rankaisemaan silpomiseen syyllistyneitä. Monet hallitukset ovat kieltäneet tyttöjen ympärileikkaukset, mutta siltikin sukupuolielimiä silvotaan. Sen tähden komissiota kehotetaan laatimaan strategia, jolla vakiinnutetaan oikeudelliset ja hallinnolliset mekanismit, jotka mahdollistavat silpomiskäytännön poistamisen. Strategiaan tulisi kuulua myös koulutusohjelmia ja tiedotuskampanjoita sekä sosiaalisen ja terveydenhoidollisen tuen tarjonta. Runsaat 5 800 ihmistä allekirjoitti Suomen World Vision -järjestön vetoomuksen maaliskuusta toukokuuhun kestäneen kampanjan aikana. He vetoavat Euroopan parlamenttiin ja erityisesti sen suomalaisiin jäseniin, jotta parlamentti nostaisi tyttöjen ympärileikkauksen ja varhaiset avioliitot YK:n 56. yleiskokouksen asialistalle vuonna 2002.

Facebook
Twitter
WhatsApp