Turvatakuukeskustelu asiantuntematonta ja harhaanjohtavaa

‘- Öljyriippuvuus on merkittävä turvallisuusuhka

Vihreiden presidenttiehdokas Heidi Hautala pitää viime viikkojen turvatakuukeskustelua asiantuntemattomana ja Suomen sekä maailman todellisia turvallisuusriskejä ajatellen harhaanjohtavana. Hautala puhui tänään vihreiden globalisaatioseminaarissa Kuopiossa.[:]

Euroopan unionin luoma turvallisuus on luonteeltaan poliittista sitoutumista,jota on rakennettu vuosikymmenten ajan. Unionin turvallisuustakuut on ymmärrettävä tämän pitkän yhteistyöprosessin lopputulemana, eikä uuden ajan alkuna. Siksi takuiden voimassaolo ei ole sidottu perustuslakiprosessin etenemiseen.

Suomi ei kärsi turvallisuusvajeesta, mutta turvatakuiden olemassaolo voidaan vahvistaa, jotta tästä juupas-eipäs -keskustelusta päästään eteenpäin.

RKP:n presidenttiehdokas Henrik Lax on oikeassa todetessaan kokoomuksen turvatakuuvaatimukset irvokkaaksi puuhaksi ja kansalaisten harhauttamiseksi. Kokoomuksen ja kaikkien muiden, jotka ovat sitä mieltä, että Suomi on turvallisuustyhjiössä, olisi reilumpaa Henrik Laxin tavoin esittää Suomen liittymistä Natoon. Itse en jaa kokoomuksen ja Henrik Laxin käsitystä siitä, että Suomeen kohdistuisi sotilaallinen uhka.

Perinteisessä merkityksessä EU:sta ei todellakaan tule sotilasliittoa millään yksittäisellä turvatakuu-lausekkeella, eikä EU:n synnyttämän turvallisuuden toteutuminen riipu perustuslain yksittäisestä artiklasta.  Jos EU:n merkitystä turvallisuuden takaajana oikeasti halutaan edistää, on esitettävä rakentavia ehdotuksia siitä, miten Ranskan ja Hollannin kansanäänestysten jälkeinen luottamuspula poistetaan. Nyt tarvitaan uusi keskustelukierros, johon osallistuvat sekä EU-maiden hallitukset että kansalaiset.  Tavoitteena on oikeudenmukaisempi ja demokraattisempi unioni, joka pystyy paremmin vastaamaan tämän päivän turvallisuusuhkiin, joita ovat esimerkiksi köyhyys ja
ilmastonmuutos.

Turvatakuukeskustelu on myös tapa väistää keskustelu suuren luokan maailmanlaajuisista uhkista kuten ilmastonmuutoksesta. Meksikonlahdella raivonnut hirmumyrsky paljastaa koko karmeudessaan teollisten yhteiskuntien haavoittuvuuden luonnonkatastrofeille ja sen miten energian tuhlaukseen perustuva elämänmuoto täytyy saada loppumaan. Kaikki merkit viittaavat siihen, että öljyntuotanto on nyt saavuttamassa huippuaan ja ollaan siirtymässä pysyvästi kalliin öljyn aikakauteen. Taistelu öljyvarannoista muodostaa yhä suuremman vaaran rauhalle ja vakaudelle. Kalliin öljyn vaikutukset maailmantalouteen ovat dramaattiset.

Tuotanto- ja kulutustapoja on väistämättä muutettava niin, että riippuvuus öljystä ja muista uusiutumattomista energialähteistä vähenee. Toivotan menestystä ja viisautta Jorma Ollilalle, joka ottaa ensi vuonna johdettavakseen öljyjätti Shellin. Jo 1970-luvulla sanottiin, että jos Shell omistaisi auringon, maailma kylpisi aurinkoenergiassa. Kuinka paljon turvallisempi maailma nyt olisikaan.

Kun tulevaisuus on jotain aivan muuta kuin ennen, tarvitaan paljon nykyistä voimakkaampaa ylikansallista yhteistyötä. Juuri siksi Euroopan unioni on saatava mahdollisimman toimintakykyiseksi. Suomalaisessa turvallisuuskeskustelussa on aika siirtyä etsimään todellisia ratkaisuja todellisiin uhkiin.

Facebook
Twitter
WhatsApp