Tulisiko pakolaiskriisissä ottaa käyttöön pysyvä vastuunjako?