Tiedote

Olen ilmoittanut Uudenmaan vihreät ry:lle olevani valmis ryhtymään
ehdokkaaksi maaliskuun eduskuntavaaleissa. Toimittuani kahdeksan vuotta
Euroopan parlamentissa haluan saattaa itseni eräänlaiseen todellisuustestiin,
jota edustaa suomalaisessa yhteiskunnassa käytävä keskustelu
oikeudenmukaisuudesta ja hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuudesta yhä
kiristyvän talouden ja heikkenevän väestökehityksen näkymien keskellä. Uskon
voivani hyödyttää eduskuntaa EU-kokemuksellani. [:]

Kansallisten parlamenttien asema on unionissa vahvistumassa, ja eduskunnan jo
nyt verrattain hyvät vaikutusmahdollisuudet voivat vain parantua, jos unionin
toimintaa seurataan valppaasti. EU-asioiden käsittelyn avoimuuden ja
julkisuuden lisääminen on eduskunnan seuraava haaste. Olen myös pannut
merkille, että uutta perustuslakia tutkitaan parhaillaan tarkoituksena muun
muassa selvittää kansalaisaloitteiden ja kansanäänestysten käyttöönotto
Suomessa. Haluan ehdottomasti olla mukana tässäkin keskustelussa, jossa olen
tähän asti edustanut poliitikkojen keskuudessa pientä vähemmistöä.

Seuraava eduskunta ja hallitus joutuvat myös ottamaan nykyistä suuremman
vastuun maailmanlaajuisista haasteista kuten kehitysyhteistyöstä, mihin
haluan olla vaikuttamassa.

Heidi Hautala.

Facebook
Twitter
WhatsApp