Teletunnistetietojen tallentaminen vaarantaa kansalaisten perusoikeudet

Tallentamisvelvoitteesta ei ole käyty kansalaiskeskustelua

Suuri valiokunta evästi tänään sisäministeri Kari Rajamäkeä (sd) Suomen kannasta teletunnisteiden tallentamisvelvoitteeseen 19.11. pidettävää sisäministerien EU-kokousta varten. Suomen kanta operaattoreiden tallennusvelvollisvelvollisuuteen on myönteinen.

Tallennus koskisi puhelujen osalta tunnisteita sekä aika- ja paikkatietoja. Tietoliikenteen, esimerkiksi sähköpostin, osalta tulisi tallentaa haltijatietoja.

Teletunnistetietojen tallentaminen tarkoittaa käytännössä televalvonnan laajentamista epäillyistä henkilöistä kaikkiin kansalaisiin.

Vihreiden kansanedustajien Heidi Hautalan, Jyrki Kasvin ja Rosa Meriläisen mielestä on kyse suuresta periaatteellisesta muutoksesta, jossa kansalaisoikeuksista ollaan tinkimässä. Järjestelmästä ei kuitenkaan olisi merkittävää hyötyä rikollisuuden ja terrorismin torjunnassa. Siitä ei olisi apua kuin amatööririkollisten jäljittämisessä, sillä sähköinen viestintä on helppo salata ja kätkeä. Sen sijaan tavallisten kansalaisten yksityisyyden suojalle tällaiset teletunnistetietorekisterit olisivat merkittävä uhka.

Kaikkien tunnistetietojen tallentaminen tarkoittaisi käytännössä samaa kuin se, että Suomen Posti velvoitettaisiin kirjaamaan ylös jokaisen postikortin ja kirjeen lähettäjä ja vastaanottaja, paino sekä lähetysaika.

Hautalan, Kasvin ja Meriläisen mielestä on hälyttävää että päätökset terrorismin vastustamisen nimissä tehdään Suomessa ja EU:ssa suljettujen ovien takana ilman monipuolista kansalaiskeskustelua ilmeisistä vaaroista huolimatta.

Hautala ja Meriläinen esittivät valiokunnassa, että Suomen tulisi vastustaa teletunnistetietojen yleistä tallennusvelvollisuutta ja kannattaa teletunnistetietojen hävittämiskieltoon perustuvaa mallia, ns. kadottamiskieltoa. Muun muassa Yhdysvalloissa käytössä oleva kadottamiskielto tarkoittaa sitä, että turvallisuusviranomaisilla on oikeus vaatia teleoperaattoreita säilyttämään kaikki epäilyn kohteena olevan henkilön tietoliikennetiedot siksi ajaksi, kun tämä on tutkinnan kohteena. Järjestelmä tarjoaisi samat hyödyt kuin tallentamisvelvollisuus mutta uhka ihmisten yksityisyydelle olisi paljon pienempi. Hautalan esitys hävisi valiokunnassa äänin 6 – 18.

Facebook
Twitter
WhatsApp